01 lutego 2013
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach
Ogłoszono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

Ogłoszono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach. Zapraszamy organizacje pozarzadowe do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 15.02.2013r.

Zmiana dotyczy zmiana dotyczy sposobu wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Rady.

Sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady został omówiony i przedyskutowany na spotkaniu Zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w dniu 9 stycznia br.

​​​​