30 stycznia 2013
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020...

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2013 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej „Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek w Opolu.

Organizacje wyrażające chęć uczestnictwa w spotkaniu proszone są o informację na adres mailowy: m.englot@opolskie.pl do dnia 4 lutego 2013 r. lub tel. 77/ 54 16 593

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzi konsultacje społeczne ww. projektu w ramach sześciu spotkań konsultacyjnych odbywających się w całym kraju. Do udziału w konsultacjach społecznych organizowanych w Województwie Opolskim zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru obejmującego województwa: opolskie, dolnośląskie i śląskie.

link do projektu FIO 2014-2020:

http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/PO%20FIO/FIO%202014_2020_24_10_2012.pdf

w przypadku pytań proszę o kontakt.


Joanna Stępień
Pełnomocnik Marszałka
ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. +48 (32) 2078 372
tel .+ 48 / 609 290 368
j.stepien@slaskie.pl
www.ngo.slaskie.pl​​​​