08 lutego 2018
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ TERAZ I PO WPROWADZENIU NOWYCH PRZEPISÓW
W związku ze zmianami w ochronie danych osobowych Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialne im. Waleriana Pańki organizuje dla organizacji pozarządowych szkolenie 1 dniowe w Katowicach 16 lutego.

​W związku ze zmianami w ochronie danych osobowych Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialne im. Waleriana Pańki organizuje dla organizacji pozarządowych szkolenie 1 dniowe w Katowicach 16 lutego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ TERAZ I PO WPROWADZENIU NOWYCH PRZEPISÓW

Prowadzący

Andrzej Rybus-Tołłoczko

administratywista, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego od 10 lat pracuje w urzędach samorządowych i rządowych, współpracownik Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku, pełnomocnik wojewody mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, a obecnie pełnomocnik Burmistrza Raciąża ds. współpracy społeczno-gospodarczej. Prowadził wiele spotkań z Modelu Współpracy oraz Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego, tworzenia partnerstw, działania samorządów, szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Od 18 lat w sektorze pozarządowym jako administratorem bezpieczeństwa informacji i osobą pozyskującą środki. Brał udział w pracach sejmowych nad nowelizacjami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w wielu organizacjach pozarządowych.

 

Cele

 

Zapoznanie osoby zarządzające organizacjami pozarządowymi z zasadami prowadzenia ochrony danych osobowych obecnie, jak i po wejściu w życie nowych przepisów.

 

Korzyści

 

Uczestnik będzie potrafił po zakończeniu szkolenia prawidłowo prowadzić dokumentację organizacji pozarządowej z zakresu ochrony danych osobowych.

Uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty, które organizacje mogą wykorzystać u siebie w organizacji.

 

Szkolenie możemy przeprowadzić w formie szkolenia zamkniętego dla większej liczby organizacji pozarządowej danego regionu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z koordynatorem.

 

Katowice, siedziba Ośrodka, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Katowice: 16 lutego 2018 r., godz. 10:00 – 15:00

Program szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.doc

Ośrodek Kształcenia.jpg

​​​​