21 grudnia 2017
AIESEC Katowice UE zaprasza do projektów społecznych i edukacyjnych
AIESEC Katowice UE zaprasza do projektów społecznych i edukacyjnych

​AIESEC Katowice UE zaprasza do projektów społecznych i edukacyjnych takich jak:

UnderStand - projekt skierowany do domów dziecka i placówek opiekuńczych UnderStand.pdf

UnderStand.png


Learn & Care - projekt skierowany do placówek sprawujących opiekę nad osobami starszymi Learn__Care.pdf

Learn__Care.jpg

Global Host - projekt pozwalający polskim rodzinom na goszczenie u siebie wolontariuszy z zagranicy globalhost.pdf 

(więcej informacji: http://aiesec.pl/Katowice/global-host-Katowice/ )

GlobalHOST.jpg
Ponadto AIESEC Katowice UE współpracuje z Hospicjum Cordis poniżej przedstwiamy broszurę w języku angielskim Hospice Cordis May Booklet .pdf 


​​​​