14 grudnia 2017
Relacja ze spotkania Prezydenta Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.
12 grudnia 2017 r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

12 grudnia 2017 r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka" Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Wraz z nim udział w spotkaniu wzięła Pani Marzena Szuba Wiceprezydent Miasta Katowice, Radni rady miasta Katowice oraz naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek miejskich, pracownicy realizujący zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, Powiatowa Rada działalności Pożytku Publicznego IV kadencji w Katowicach.

Głównym punktem programu spotkania było wręczenie przez Prezydenta po raz szósty nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem na rzecz mieszkańców naszego miasta.

W tym roku laureatką nagrody została  Pani Elżbieta Zacher, która od początku swojej działalności podejmowała szereg inicjatyw służących poprawie wizerunku Nikiszowca i aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych. Aranżowała cykliczne spotkania pn. „Przystanek Nikiszowiec" w Dziale Etnologii Muzeum Historii Katowic oraz liczne koncerty muzyczne w kościele parafialnym pw. św. Anny w Janowie z udziałem wielu znakomitych artystów.

Jest inicjatorką utworzenia trasy turystycznej wokół tej sztandarowej dzielnicy Katowic. A także powołała komitet ds. obchodów 100-lecia istnienia osiedla. Dzięki jej staraniom na placu kościelnym powstała ściana pamięci poległych górników KWK "Wieczorek", a w 2014 r. na cmentarzu w Janowie został odsłonięty obelisk poświęcony pamięci ofiar I wojny światowej – mieszkańców dawnej Gminy Janów.

To Elżbieta Zacher zabiegała o to, aby Teofil Ociepka, malarz należący Grupy Janowskiej, został uhonorowany w Galerii Artystycznej Miasta Katowice, zachęcając mieszkańców do głosowania na niego w popularnym od lat plebiscycie. Od 2008 r. służy swojej dzielnicy, pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia "Razem dla Nikiszowca".

 zdjęcie nr 1.jpg

 

W swoim wystąpieniu skierowanym do organizacji pozarządowych Pan Prezydent po raz kolejny podkreślił, że organizacje są ważnym partnerem dla miasta Katowice, że współpraca z nimi będzie w dalszym ciągu rozwijana, a aktywność i zaangażowanie organizacji służy podnoszeniu jakości życia mieszkańców naszego miasta.

Prezydent przypomniał, że już w ubiegłym roku w 100% zostały wypełnione deklaracje zawarte w treści jego Umowy z mieszkańcami Katowic, zarówno w zakresie powstania Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych, jak i realizacji programu „Senior w mieście" we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PREZENTACJA

 NGO - prezentacja Prezydenta.pdf


Ponadto Prezydent wręczył podziękowania przedstawicielom organizacji pozarządowych i aktywnym mieszkańcom naszego miasta za ich działalność:

 1. Aldonie Adamskiej-Dziuba - za zaangażowanie w działania społeczno-kulturalne w dzielnicy Zawodzie
 2. Ewie Dopierała - za działania na rzecz katowickich seniorów
 3. Bożenie Polak – za wieloletnią bezinteresowną pracę i zaangażowanie na rzecz mieszkańców Katowic i ich integracje międzypokoleniową
 4. Dietmarowi Brehmerowi - za wsparcie kierowane do osób ubogich i bezdomnych
 5. Erwinowi Grzegorzkowi - za dbałość o otoczenie i pielęgnację zieleńców na terenie naszego miasta
 6. Stowarzyszeniu „Nasze Osiedle Ścigały" - za zaangażowanie na rzecz mieszkańców Bogucic
 7. Wiolecie Richter-Iwanickiej – za wsparcie osób znajdujących się w krytycznych sytuacjach życiowych
 8. Halinie Szajor – za wieloletnią działalność na rzecz kobiet z problemami nowotworowymi
 9. Przemysławowi Walasowi – za aktywny udział w pracach zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

   zdjęcie nr 2.jpg

  Podczas spotkania Pani Wiesława Rak z Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji przedstawiła składu nowej Rady, która swoją działalność rozpoczęła w październiku br.

  PREZENTACJA
  Prezentacja - Rada Pożytku 2017.pdf
   
  Ponadto Pani Irena Kowalska-Drygała Kierownik Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych podsumowała działalność COP w 2017 roku prezentując materiały filmowe z działań COP, Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz Śląskiej Sieci 3 Sektora.

  Występ artystyczny zapewnili uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im K. Szymanowskiego w Katowicach.

  Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i ich działalność w różnych sferach życia oraz za codzienną pracę na rzecz mieszkańców Katowic.


PREZENTACJA 

Prezentacja_ 12.12.2017.pdf


zdjęcie nr 3.jpg

Dziękujemy organizacjom pozarządowym za współpracę

​​​​