13 grudnia 2017
Projekt "Aktywne osoby z niepełnosprawnościami"
Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział Katowice zaprasza do udziału w projekcie "Aktywne osoby z niepełnosprawnością"

Projekt przeznaczony jest dla:

- osób, które są mieszkańcami woj. śląskiego,

- są w wieku od 16 - 65 lat

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim (z powodu dysfunkcji wzroku),

- są nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo) lub bezrobotne  nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

 

 Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):

- telemarketing, telefoniczna obsługa klienta,

- techniki sprzedaży, obsługa klienta w punkcie handlowym

- pracownik biurowy.

 

Dla 10 uczestników projektu oferujemy odbycie 3-miesięcznych staży zawodowych. Ponadto zapewniamy:

- zwrot kosztów dojazdu,

- certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe,

- materiały szkoleniowe,

- wsparcie psychologa, doradcy zawodowego.

Aktywne osoby z niepełnosprawnością.jpg

​​​​