11 grudnia 2017
Zakup prospołeczny
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego podpisał z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi umowę licencyjną, która daje możliwość certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim i uprawnia do nadawania im Znaku Pr

Czym jest Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”?

Cel jego istnienia jest bardzo prosty. Z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań – takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem.

Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług. Aby ułatwić konsumentom ich rozpoznanie, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi opracowała i zarejestrowała znak, który intuicyjnie informuje o swoim przesłaniu. W rezultacie podpisanej umowy licencyjnej, ROPS uzyskał prawo do nadawania znaku „Zakup Prospołeczny” podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego, dzięki czemu może promować społecznie odpowiedzialne zakupy wysokiej jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.

Co daje posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”?

Posiadanie znaku wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations.

Więcej informacji w poniższym linku:

https://es.rops-katowice.pl/zapraszamy-do-obejrzenia-filmu-o-zakupie-prospolecznym/

zakup prospołeczny.png


​​​​