06 grudnia 2017
JAK SKUTECZNIE POZYSKAĆ ŚRODKI Z PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO NA 2018 ROK
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki zaprasza na szkolenie

W 2018 roku, przy okazji zmiany polityki państwa w zakresie kultury zmieniają się warunki uzyskiwania wsparcia. W szczególności będą one dotyczyć modyfikacji tematyki części Programów, typów dopuszczonych działań oraz kryteriów oceny wniosków.
Uczestnicy nabędą podstawową wiedzę wystarczającą do samodzielnego przygotowania projektu, składanego w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok. Pozwoli ona na przygotowanie wniosku wpisującego się w cele i kryteria oceny wybranego Programu, załączników zgodnych z obowiązującymi wytycznymi oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji we wnioskach składanych w poprzednich edycjach Programów.

UCZESTNICTWO W SPOTKANIU POZWOLI UZYSKAĆ ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

- jakie typy projektów mogą otrzymać wsparcie w 2018 roku?
- jakie są oczekiwania MKiDN odnośnie tematyki wniosków w 2018 roku?
- w jaki sposób spełnić kryteria oceny w konkursie na 2018 rok?
- w jaki sposób można wnieść wkład własny?
- jak przygotować wniosek na 2018 rok?
- jakie kwestie należy uwzględnić w trakcie opracowania wniosku na 2018 rok, by nie mieć trudności z jego rozliczeniem?

Prowadzący
Michał Pawlęga

Specjalizuje się we wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów w ramach funduszy zewnętrznych. Współpracował m.in. z Narodowym Centrum Kultury, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Filharmonią Narodową, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wieloma działającymi lokalnie instytucjami kultury. Był autorem i koordynatorem wielu projektów infrastrukturalnych i tzw. miękkich dotyczących rozwoju społecznego. Od wielu lat odpowiada za ocenę wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie mazowieckim. Pełnił także obowiązki członka Komisji Konkursowej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Posiada certyfikat jakości Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Był stypendystą programu Euro NGO Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

Miejsce

 

Wrocław, siedziba Ośrodka , ul. Piłsudskiego 49 - 57, I piętro.
Katowice, siedziba Ośrodka , ul. Moniuszki 7, III piętro.

 

 

Termin

 

Wrocław, 20 grudnia 2017 r. , godz. 10.00 - 15.00.
Katowice, 21 grudnia 2017 r. , godz. 10.00 - 15.00.

 

Zapraszamy na naszą stronę www znajdą tam Państwo inne spotkania oraz informację na temat dojazdu.

program szkolenia.doc

​​​​