16 września 2013
Program IV Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych
Program IV Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych (16.09 – 22.09.2013).... 16.09 - "Kolor i dźwięk” – warsztaty bębniarskie, (godz. 9.00 – 10.00), „ Wall – Art” – malowanie muralu (godz. 11.00 – 14.00); Stowarzyszenie Arteria, ul. Francuska 29

dsd.jpg 

Program IV Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych
(16.09 – 22.09.2013)

16.09
 „Kolor i dźwięk” – warsztaty bębniarskie, (godz. 9.00 – 10.00), „ Wall – Art” – malowanie muralu (godz. 11.00 – 14.00); Stowarzyszenie Arteria, ul. Francuska 29

 "Bądź dziś jednym z nas" (warsztat dot. życia osób niepełnosprawnych), „Nowocześni niewidomi widzą więcej” (dyżur tyflopedagogów); Fundacja Szansa dla Niewidomych, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 103 (godz. 10.00 - 15.00)

 Dni otwarte; Fundacja Lex Civis, ul. Kossutha 11 (godz. 16.00 – 18.00)

 Poradnictwo prawne, psychologiczne, poradnictwo dot. niepełnosprawności (konsultacje osobiste, telefoniczne); Stowarzyszenie FAON, Katowice ul. Kossutha 11, pok. 30-31


17.09
 Spotkanie " Jestem dzieckiem - mam swoje prawa", porady dietetyczne dla chorych na celiaklie i fenyloketonurie, spotkania informacyjne dla potencjalnych rodzin zastępczych i adopcyjnych; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Pocztowa 16 (godz. 09.00 - 13.00)

 "Bądź dziś jednym z nas" (warsztat dot. życia osób niepełnosprawnych), „Nowocześni niewidomi widzą więcej” (dyżur tyflopedagogów); Fundacja Szansa dla Niewidomych, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 103 (godz. 10.00 - 15.00)

 Porady prawne dla mieszkańców; Fundacja Lex Civis, ul. Kossutha 11 (godz. 15.30 – 17.30)

 Warsztaty dot. roli psa asystującego w życiu osoby niepełnosprawnej, Fundacja Dogiq ul. Barbary 25a (budynek Hufca ZHP), (godz. 16.00-18.00)

 Szkolenie „Dostęp do informacji publicznej Twoim prawem”; Piaskowy Smok, ul. Reymonta 20 A (godz. 16.00 – 18.00 )

 Pokazy japońskich sztuk walki Aikido Yoshinkan Iaido i Jodo; Klub Sportowy Bumeikan, ul. Spółdzielczości 21 (godz. 18.00)


 Dni Otwarte, dyżur doradcy zawodowego, prezentacja pracowni; Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Św. Jacka 3, (godz. 10.00 – 16.00)

 Dni Otwarte; Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział "Odrodzenie", ul. Radockiego 280,
(godz.09.00- 14.00)

 Dni Otwarte; Wspólnota Dobrego Pasterza Klub "Wysoki Zamek", ul. Gliwicka 96
(godz. 16.00-22.00)


 Dyżur pogotowia kulturalnego; Regionalny Ośrodek Kultury, ul. PCK 19

 Poradnictwo prawne, psychologiczne, poradnictwo dot. niepełnosprawności – konsultacje osobiste, telefoniczne; Stowarzyszenie FAON, Katowice ul. Kossutha 11, pok. 30-31


18.09
 "Bądź dziś jednym z nas" (warsztat dot. życia osób niepełnosprawnych), „Nowocześni niewidomi widzą więcej” (dyżur tyflopedagogów); Fundacja Szansa dla Niewidomych, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 103 (godz. 10.00 - 15.00)

 Warsztaty klauningu; Parafia Ewangelicko - Augsburska w Katowicach, ul. Dudy Gracza 6 (godz. 16.00 18.00)


 Pokazy japońskich sztuk walki Aikido Yoshinkan Iaido i Jodo; Klub Sportowy Bumeikan ul. Graniczna 46 (godz. 18.00)

 Dni Otwarte; Otwarcie wystawy zdjęć przyrodniczych "Z działalności LOP Katowice", Liga Ochrony Przyrody, ul. Bratków 4 (godz. 13.00)


 Dni otwarte; gdy i zabawy; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" , ul. Gliwicka 148, (godz. 14.00 18.00)

 Dni otwarte; Stowarzyszenia Arteria, ul. Francuska 29 (godz. 10.00 – 18.00)


 Dni otwarte Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; ul. Gościnna 8
( godz. 10.00 – 15.00).
 Poradnictwo prawne, psychologiczne, poradnictwo dot. niepełnosprawności – konsultacje osobiste, telefoniczne ; Stowarzyszenie FAON, Katowice ul. Kossutha 11, pok. 30-31

 „Spróbuj z nami” – Warsztaty: orgiami, wyklejanie kartek z bibuły, prace z papieru i bibuły, prace z masy solnej. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”. Miejsce Zespół Szkól specjalnych nr 7 Katowice ul. Zamkowa 2A (godz.15.30-18.00).

 „Pomóż zrozumieć mi świat”- spotkanie z nauczycielami oddziałów autystycznych. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”. Miejsce Zespół Szkól specjalnych nr 7 Katowice ul. Zamkowa 2A (godz.10.00-13.00)

 „Canta”- spotkanie muzyczne –muzyka barokowa średniowieczna na żywo. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”. Zespół Szkól Specjalnych nr 7 Katowice ul. Zamkowa 2A (godz.15.00-18.00)

 „Uczeń niepełnosprawny w szkole”- informacje, porady psychologa i pedagoga. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”. Zespół Szkól Specjalnych nr 7 Katowice ul. Zamkowa 2A (godz.15.00-18.00)

 „Drzwi otwarte” połączone ze zwiedzaniem placówki „Nasza szkoła radosna i wesoła” Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”. Zespół Szkól Specjalnych nr 7 Katowice ul. Zamkowa 2A (godz.10.00-14.00)

 „Poznaj mój świat” – przejście ulicami Nikiszowca osób niepełnosprawnych z opiekunami celem zwrócenia uwagi lokalnej społeczności na problemy osób niepełnosprawnych. Katowice - Nikiszowiec (godz.11.00-11.45), Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”. 

19.09
 Warsztaty dot. zdrowia psychicznego i rehabilitacji osób chorych psychicznie( godz. 10.00 - 13.00) i Dni otwarte (godz. 13.00-15.00); Stowarzyszenie "At Vitam Dignam", ul. Oswobodzenia 92

 Szkolenie "Formalno - prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwanie środków na działalność"; Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, ul. Kościuszki 70/1 (godz. 10.00-15.00); ul. Młyńska 5 (godz. 14.00-19.00)


 "Bądź dziś jednym z nas" (warsztat dot. życia osób niepełnosprawnych), „Nowocześni niewidomi widzą więcej” (dyżur tyflopedagogów); Fundacja Szansa dla Niewidomych, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 103 (godz. 10.00 - 15.00)

 Porady prawne dla mieszkańców; Fundacja Lex Civis, ul. Kossutha 11 (godz. 15.30 – 17.30)


 Dyżur dietetyka i psychologa; Parafia Ewangelicko - Augsburska w Katowicach, ul. Dudy Gracza 6 (godz. 16.00-20.00)

 Co to jest dyskryminacja i jak jej przeciwdziałać? Warsztaty antydyskryminacyjne; Stowarzyszenie Tęczówka, ul. Reymonta 20a (godz. 17.00)


 Pokazy japońskich sztuk walki Aikido Yoshinkan Iaido i Jodo; Klub Sportowy Bumeikan, ul. Ks. b-pa Adamskiego 24 (godz. 18.00)

 Dni Otwarte, porady weterynaryjne , prelekcje dot. ustawy o ochronie zwierząt i jej zastosowaniu; Fundacja For Animals, ul. Czarneckiego 1 (godz. 10.00 – 17.00)


 Dni Otwarte i warsztaty dot. życia osób niewidomych; Polski Związek Niewidomych,
ul. Kossutha 11/ 3 i 4, (godz. 10.00 - 16.00)


 Poradnictwo prawne, psychologiczne, poradnictwo dot. niepełnosprawności – konsultacje osobiste, telefoniczne; Stowarzyszenie FAON, ul. Kossutha 11, pok. 30-31

 

Drzwi otwarte w przyszłym Centrum Młodzieżowym Zimbardo w Nikiszowca (Zimbardo Youth Center), Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, ul. Plac Wyzwolenia 5, (godz. 11.00 – 14.00).


SPOTKANIE INTEGRACYJNE ORGANIZACJI POZARZADOWYCH - Pub Rudy Goblin, ul. Wita Stwosza 5, Katowice, godz. 19.00. W tym roku pójdziemy śladami ekonomii społecznej, ponieważ pub Rudy Goblin jest prowadzony przez nową katowicką Spółdzielnię Socjalną Fantasy Inn. W trakcie spotkania udział wezmą również przedstawiciele władz Miasta Katowice. Zgłoszenia udziału przyjmuje Inkubator Społecznej Aktywności - mailowo: inkubator@mostkatowice.pl bądź telefonicznie pod nr tel.: 32 258 88 56.

20.09

TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Miasteczko Organizacji Pozarządowych (skrzyżowanie ulic Mielęckiego – Staromiejska – Dyrekcyjna ), występy na małej i dużej scenie artystycznej ( godz. 10.00 – 18.00) min. gry i zabawy miejskie, konkursy, warsztaty, występ Kabaretu Drzewo A Gada, koncert zespołu Mikromusic itd.


21.09
  Warsztaty klauningu; Parafia Ewangelicko - Augsburska w Katowicach, ul. Dudy Gracza 6 (godz. 10.00-14.00)


 "Bądź dziś jednym z nas" (warsztat dot. życia osób niepełnosprawnych), „Nowocześni niewidomi widzą więcej” (dyżur tyflopedagogów); Fundacja Szansa dla Niewidomych, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 103 (godz. 10.00 - 15.00)

 Dni Otwarte, porady weterynaryjne , prelekcje dot. ustawy o ochronie zwierząt i jej zastosowaniu; Fundacja For Animals, ul. Czarneckiego 1 (godz. 10.00 – 17.00)

 „Rowerowe Katowice – zbudujmy ich mapę!” konkurs - społecznościowy audyt infrastruktury rowerowej Katowic przy wykorzystaniu mapy rowery.eco21.pl; rozpoczęcie konkursu w dniu 20.09. ul. Mielęckiego, godz. 10.00; Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM warz z partnerami: Fundacją Napraw Sobie Miasto, Mapping for Change – University College London (Wielka Brytania)


22.09
 zamknięcie konkursu „Rowerowy audytor” w kategorii „Audytor wirtualny” w ramach akcji: „Rowerowe Katowice – zbudujmy ich mapę!”; Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM warz z partnerami: Fundacją Napraw Sobie Miasto, Mapping for Change – University College London (Wielka Brytania)

Program.doc

Plakat.jpg

​​​​