02 października 2017
Projekty Miasta Katowice z zakresu włączenia społecznego dofinansowane ze środków unijnych
Projekty współrealizowane z organizacjami pozarządowymi - prezentacja

​Zachęcam do zapoznania się z prezentacją nt. projektów Miasta Katowice z zakresu włączenia społecznego dofinansowanych ze środków unijnych realizowanych w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi oraz projektami planowanymi do realizacji

prezentacja_projekty społeczne Miasta Katowice.pdfkty Miasta Katowice z zakresu włączenia społecznego

dofinansowane ze środków unijnych


Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

​​​​