08 września 2017
Podsumowanie wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji
90 organizacji pozarządowych wzięło udział w głosowaniu na kandydatów do Rady Pożytku oddając łącznie 371 głosów
W związku z kończącą się we wrześniu br. kadencją Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, w dniu 12.07.2017r. ogłoszono nabór kandydatów do Rady Pożytku IV kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice. 

W okresie 1-14.08.2017r. 90 organizacji pozarządowych wzięło udział w głosowaniu na kandydatów do Rady Pożytku oddając łącznie 371 głosów (każda organizacja mogła wskazać 8 kandydatów).

W dniu 16.08.2017r. Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród pełniącej kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Pani Iwona Szreter-Kulisz
Członek Komisji: Pani Wiesława Rak
Członek Komisji: Pani Agnieszka Lis 
po 4-godzinnych obradach ustaliła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zostali zgłoszeni do Rady Pożytku IV kadencji.

Do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji od października 2017 roku wejdzie 8 przedstawicieli ze strony organizacji pozarządowych, tj.: 

1. Irena Kowalska-Drygała - Regionalne Centrum Wolontariatu - 41 głosów
2. Tomasz Kołodziejczyk Stowarzyszenie Tęczówka 37 
W związku z kończącą się we wrześniu br. kadencją Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, w dniu 12.07.2017r. ogłoszono nabór kandydatów do Rady Pożytku IV kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice. 
Organizacje pozarządowe zgłosiły  21 kandydatów.

Lp. Imię i nazwisko kandydata Nazwa i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata
1. Wiesława Rak Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 
ul. PCK 8, 40-057 Katowice
2. Grażyna Sośniak Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20, 
ul. Gen. Z.W. Jankego 160, 40-614 Katowice
3. Krzysztof Hołyński Stowarzyszenie Wspierania organizacji Pozarządowych MOST, 
ul. Kopernika 26, 40-047 Katowice
4. Zbigniew Rudnicki Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Komputerów,
 Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, 40-061 Katowice
5. Ewa Grzegorzak-Łoposzko Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK, 
Al. B. Krzywoustego 7/63, 40-870 Katowice
6. Daria Domaradzka-Guzik Fundacja Class Ladies, 
ul. Kasińskiego 29 lok 9, 40-019 Katowice
7. Beata Twardowska Fundacja „Śląskie Anioły”, 
ul. Józefowska 11a/42, 40-145 Katowice
8. Tomasz Kołodziejczyk Stowarzyszenie Tęczówka, 
ul. Tysiąclecia 21/164, 40-873 Katowice
9. Adrian Łukasz Szymura Stowarzyszenie „Rowerowe Katowice”, 
ul. PCK 10/1, 40-057 Katowice
10. Joanna Mateusiak Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 
Ul. Kopernika 14, Katowice
11. Dietmar Brehmer Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne – ul. Sienkiewicza 23, 40-039 Katowice
12. Agnieszka Drożyńska Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na DOM, ul. Stawowa 4, 41-200 Sosnowiec 
13. Łukasz Skałbania Piaskowy Smok, 
ul. Reymonta 20a, Katowice
14. Irena Kowalska-Drygała Regionalne Centrum Wolontariatu, 
ul Warszawska 19, 40-009 Katowice
15. Dr Antoni Winiarski Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
ul. Ks. Emila Szramka 2/13, 40-014 Katowice
16. Tomasz Szabelski Stowarzyszenie Inicjatywa, 
Plac Sejmu Śląskiego 2/425, 40-032 Katowice
17. Grzegorz Augustyn Stowarzyszenie „Blok Aktywni Razem”, 
ul. Górniczego Stanu 22, 40-469 Katowice
18. Grażyna Lądwik Śląska Sieć 3 sektora
ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice
19. Marek Piechula Hackerspace Silesia, 
ul. Młyńska 5, 40-098 Katowice
20. Joanna Rzepka - Dziedzic Fundacja Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej”, 
ul. Srebrna 1, 43-400 Cieszyn
21. Romuald Pękalski Stowarzyszenie Giszowiec, 
Pl. Pod Lipami 1 i 3-3a, 40-476 Katowice

W okresie 1-14.08.2017r. 90 organizacji pozarządowych wzięło udział w głosowaniu na kandydatów do Rady Pożytku oddając łącznie 371 głosów (każda organizacja mogła wskazać 8 kandydatów).

W dniu 16.08.2017r. Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród pełniącej kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach w składzie:
Przewodnicząca Komisji: Pani Iwona Szreter-Kulisz
Członek Komisji: Pani Wiesława Rak
Członek Komisji: Pani Agnieszka Lis 
po 4-godzinnych obradach ustaliła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zostali zgłoszeni do Rady Pożytku IV kadencji.

Do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji od października 2017 roku wejdzie 8 przedstawicieli ze strony organizacji pozarządowych, tj.: 

1. Irena Kowalska-Drygała, Regionalne Centrum Wolontariatu, 41 głosów
2. Tomasz Kołodziejczyk, Stowarzyszenie Tęczówka, 37 głosów
3. Ewa Grzegorzak-Łoposzko, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK, 36 głosów
4. Wiesława Rak, Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 32 głosów
5. Grażyna Lądwik, Śląska Sieć 3 sektora, 29 głosów
6. Marek Piechula, Hackerspace Silesia, 29  głosów
7. Adrian Szymura, Stowarzyszenie „Rowerowe Katowice”, 29 głosów
8. Beata Twardowska, Fundacja „Śląskie Anioły”, 27 głosów

Kadencja Rady IV kadencji trwa 3 lata.
​​​​