11 września 2017
Superwizja grupowa w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM
Superwizja – to jeden z najlepszych sposobów podnoszenia jakości własnej pracy – jest inwestycją w swój rozwój zawodowy.

Superwizja, to wyjątkowy sposób wspierania rozwoju zawodowego. To spojrzenie na swoją pracę
z wielu ciekawych perspektyw; szukanie przyczyn trudności, wymiana doświadczeń, pomysły
i rozwiązania. To również odkrywanie własnych zasobów
i uczenie się nowych strategii.

Superwizja kierowana jest do osób, które pracują z grupami i zespołami, tj. do trenerów, coachów, psychologów, nauczycieli, terapeutów i liderów zespołów roboczych.

Aktualnie trwa rekrutacja do Grupy superwizyjnej.


Jeśli chcesz:
 • zwiększyć świadomość siebie i swojego stylu pracy
 • znaleźć przyczyny trudnych sytuacji
 • poszerzyć katalog strategii interwencyjnych
 • czerpać inspirację do swojej pracy
 • otrzymać rzetelną informację zwrotną
 • skorzystać z wymiany doświadczeń
 • wzbogacić własne umiejętności pracy z ludźmi,

zapraszam Cię do udziału w superwizji grupowej!

Superwizja grupowa – to analizowanie pracy własnej oraz uczenie się poprzez stawianie pytań, słuchanie i wymianę doświadczeń z innymi członkami grupy. Superwizja grupowa pomaga znaleźć przyczyny problemów i pomysły na ich rozwiązanie. Odbywa się w małej, czteroosobowej, zamkniętej grupie uczestników, co sprzyja bezpiecznej i twórczej atmosferze, wspólnej dyskusji i rzetelnej refleksji nad własną pracą.

Terminy i miejsce superwizji:

Grupa I – 21.09., 26.10., 23.11., 14.12.2017r. oraz 18.01.2018 r., w godz. 16.45 – 20.00

Grupa II – 28.09., 19.10., 16.11., 07.12. oraz 25.01.2018, w godz. 16.45 – 20.00

Spotkania superwizyjne odbywają się w MERITUM, w Katowicach, przy ul. Panewnickiej 36/2

Koszt superwizji:

za pięć spotkań: 400 zł. Istnieje możliwość wpłaty w ratach.
Cena zawiera poczęstunek oraz zaświadczenie o udziale w superwizji.

Prowadząca:

Bernadeta Grobelny: posiadam rekomendację II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia treningów interpersonalnych oraz superwizorską rekomendację III stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Jestem współautorką koncepcji Szkoły Trenerów MERITUM. Specjalizuję się w szkoleniach doskonalących kompetencje osobiste, społeczne i trenerskie. Mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie
w szkoleniach dla różnych środowisk, pozarządowych i samorządowych, akademickich, oświatowych i biznesowych. Poddaję swoją pracę superwizji.

Zapisy:

Zgłoszenia proszę przesyłać mailowo na adres meritum@trenerzy.slask.pl do dnia 17.09.2017 r.
Dodatkowych informacji udziela Bernadeta Grobelny – tel. 510 242 750

Inne formy superwizji:
 • Superwizja indywidualna – spotkania superwizora z jedną osobą, podczas których analizuje się konkretne sytuacje szkoleniowe wnoszone przez superwizanta. Superwizor stwarza przestrzeń do refleksji, konsultuje, wspiera i pomaga znaleźć odpowiedzi, skuteczne interwencje i rozwiązania. W zależności od stawianych celów,
  z superwizji indywidualnej można skorzystać jednorazowo lub cyklicznie, w rytmie uzgodnionym w kontrakcie superwizyjnym.
  Czas trwania jednej sesji superwizji indywidualnej to 60 minut.
  Koszt jednej superwizji indywidualnej, to 80 zł.
  Koszt cyklu superwizji indywidualnych – do uzgodnienia.
 • Superwizja uczestnicząca – polega na bezpośredniej obserwacji pracy trenera na sali szkoleniowej przez superwizora i wspólnym omówieniu przebiegu procesu szkoleniowego.  Trener superwizowany analizuje swój stosunek do przeprowadzonego warsztatu i stawia pytania, a superwizor udziela szczegółowych informacji zwrotnych i dzieli się własnymi spostrzeżeniami.
  Koszt superwizji do uzgodnienia.

Superwizje są niezbędne do uzyskania rekomendacji trenerskich Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz certyfikatów jakości szkoleń Centrum Szkoleń
i Rozwoju Osobistego MERITUM


​​​​