06 września 2017
Dołącz do akcji Masz Głos i weź udział w bezpłatnych szkoleniach!
Drodzy aktywiści i aktywistki, po raz kolejny rozpoczynamy nabór do akcji Masz Głos
Chcesz zmieniać swoją okolicę? Chcesz działać? 
Dołącz do akcji Masz Głos i weź udział w bezpłatnych szkoleniach!


Drodzy aktywiści i aktywistki,

po raz kolejny rozpoczynamy nabór do akcji Masz Głos, która jest jedyną ogólnopolską akcją angażującą mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy. 

Od 2002 roku akcja objęła 680 (27 %) gmin w całej Polsce. Wzięło w niej udział 2260 uczestników.

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji oraz w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się w całej Polsce. Szkolenia są otwarte – aby wziąć w nich udział, nie trzeba dołączać do akcji. Zachęcamy również do przekazania tego zaproszenia organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym działającym na terenie Państwa województwa. 

Organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców i mieszkanek są największą i najaktywniejszą grupą uczestników akcji od samego jej początku, a także wielokrotnie przykładem zaangażowania w życie społeczności. Uczestnicy akcji organizowali w swojej okolicy miejsca spotkań, nadawali ulicom nazwy, odnawiali istotne dla nich miejsca, odkrywali ważne postaci ze swoich okolic. Współpracowali też z władzami przy wprowadzaniu i realizacji budżetów obywatelskich, przyjmowaniu uchwał o inicjatywie lokalnej czy organizacji konsultacji społecznych. W ubiegłym roku aż trzy z siedmiu nagród Super Samorząd powędrowały do organizacji pozarządowych.
Warto, aby w tym roku w akcji udział wzięli również organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców z Waszego regionu!  

Co daje udział w akcji Masz Głos?
Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, np. w planowaniu i realizacji działań
Dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publikacje, udział w szkoleniach 
(np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej)
Wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski
Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach 
z mieszkańcami i władzami oraz w kontaktach z mediami
Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne
Szansę na zdobycie minigrantu
Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd wspólnie z władzami lokalnymi i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie

Aby zacząć działać należy do 30 września zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl  w zakładce Dołącz do akcji.

Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne, we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny. 

We wrześniu zapraszamy na szkolenia wojewódzkie, które będą wprowadzeniem do akcji, a ich uczestnicy będą mogli zdobyć merytoryczną wiedzę o tym jak prowadzić lokalne działania. Szkolenia odbędą się w każdym województwie i  mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Więcej informacji na temat szkoleń oraz formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj: https://www.maszglos.pl/szkolenia-wojewodzkie/.

Szczegółowe informacje o akcji oraz frmularz rejestracyjny znajdują się tutaj: https://www.maszglos.pl/czym-jest-akcja-masz-glos/. 

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerem i koordynatorem akcji w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

​​​​