09 sierpnia 2017
Zaproszenie do udziału w konkursie: „Przyjaciel rodziny 2017”
Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2017” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej ...

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2017” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in.:  jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2017”.

Nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia do 15 września 2017 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706.

Zachęcamy uprawnione podmioty do składania wniosków w konkursie.​

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie ROPS https://rops-katowice.pl/2017/08/03/zapraszamy-do-udzialu-w-nowym-konkursie-przyjaciel-rodziny-2017/

Druki do podrania:

Zał. nr 1_ Wniosek Przyjaciel rodziny 2017.doc

Regulamin Konkursu.pdf

​​​​