07 sierpnia 2017
XII edycja Konkursu Lodołamacze 2017
Konkurs rozpoczął się 15 maja 2017 r. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia.


Konkurs posiada nową odsłonę -  zyskał nową strukturę i  zasady. Pracodawcy powalczą o tytuł Lodołamacza 2017 w kategoriach:

•    Zatrudnienie Chronione,

•    Otwarty Rynek Pracy

•    Instytucja

•    Przyjazna przestrzeń (nowa kategoria)

•    Zdrowa Firma (nowa kategoria)

•    Dziennikarz bez barier (nowa kategoria)


Kategoria specjalna:

•    Super Lodołamacz

•    Lodołamacz Specjalny

Konkurs rozpoczął się 15 maja 2017 r. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 27 września w Zamku Królewskim w Warszawie. Więcej szczegółów na temat  Konkursu, wraz z formularzem zgłoszeniowym  dostępnych jest na stronie Organizatora - Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych:

http://www.lodolamacze.info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2066&Itemid=1


Zachęcamy do udziału w Konkursie. Projekt "LODOŁAMACZE" dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z art 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


​​​​