07 sierpnia 2017
FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – KATOWICE 2017
Wszystkie katowickie organizacje chcące wziąć udział w Festiwalu powinny zgłaszać się przez formularz do 22 VIII, tego dnia o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne w COP przy ul. Kopernika 14.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na Festiwal Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w dniach 8-9 września. Motywem przewodnim tegorocznej imprezy jest „profesjonalizacja III sektora”. Festiwal jest przede wszystkim okazją do promowania katowickich organizacji pozarządowych, a lokalizacja Miasteczka Festiwalowego na katowickim rynku będzie dobrą ku temu okazją.


Pierwszy dzień Festiwalu 8 IX to spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jego celem jest m.in. integracja oraz lepsze poznanie się katowickich NGO. W profesjonalizacji bardzo ważna jest dobra praktyka – dlatego zależy nam na stworzeniu organizacjom przestrzeni do wymiany doświadczeń. Ponadto na spotkaniu eksperci działający w obszarze III sektora poruszą najważniejsze kwestie związane z profesjonalizacją. Spotkanie odbędzie się o godz. 18.30 w restauracji i klubokawiarni „Drzwi Zwane Koniem” prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną „Honolulu”.


9 września w godz. 11.00-17.00. na katowickim rynku działać będzie Miasteczko Organizacji Pozarządowych, w którym  organizacje przedstawią siebie i swoje działania mieszkańcom Katowic i wszystkim, którzy tego dnia odwiedzą centrum miasta. Ponadto w ramach miasteczka działać będzie strefa edukacyjna – gdzie odbędą się dyskusje i warsztaty nt. profesjonalizacji III sektora, strefa animacji – adresowana przede wszystkim do dzieci, a także strefa konsultacyjna z info nt. budżetu obywatelskiego oraz miejscem badań ankietowych nt. działalności katowickich ngo. W godz. 13.00-17.00 będzie równolegle działać scena. W pierwszej części zaprezentują się na niej podopieczni katowickich organizacji, w drugiej części wystąpią lokalni artyści.

Wszystkie katowickie organizacje chcące wziąć udział w Festiwalu powinny zgłaszać się przez formularz dostępny pod linkiem: https://goo.gl/forms/QIxOisbYCVE8ZFfI3 do 22 VIII. Szczegóły dotyczące Festiwalu znajdują się na www.facebook.com/katowicefop/. Równocześnie zachęcamy do współtworzenia oraz udziału w różnych formach FOP. W tym celu odbędzie się spotkanie, na którym będziemy dyskutować kwestie związane z kształtem tegorocznego Festiwalu: 22 VIII (wtorek), godz. 15.00, sala konferencyjna Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kopernika 14.

Tegorocznymi organizatorami wydarzenia są: Miasto Katowice oraz Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Małgorzatą Krakowiak, tel.: +48 664 222 044 lub e-mail: m.krakowiak@fil.org.pl


​​​​