03 sierpnia 2017
Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych
zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach programu współpracy, głosowaniu na członków PRDPP oraz w Festiwalu Organizacji Pozarządowych
Zapraszamy:
 

W związku z powyższym zapraszamy do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 02.08.2017r. do dnia 15.08.2017r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do głosowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji.

który odbędzie się 8-9 IX. Hasłem przewodnim tegorocznego Festiwalu jest profesjonalizacja III sektora.


​​​​