01 sierpnia 2017
Prezydent Miasta Katowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”
W związku z powyższym zapraszamy do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 02.08.2017r. do dnia 15.08.2017r.

na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.


W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 02.08.2017r. do dnia 15.08.2017r.

za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Formularz należy:

przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub

złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 , Katowice, lub

przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ps@katowice.eu

załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach.Załączniki:

1. Projekt uchwały

projekt programu wspolpracy 2018.pdf

2. Formularz zgłoszenia opinii​

Formularz zgloszenia opinii.doc

​​​​