31 lipca 2017
WYBORY do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach
Zapraszamy organizacje pozarządowe do głosowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do głosowania na kandydatów  do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku naboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice przeprowadzonego w terminie od 13 lipca do 26 lipca 2017 r. wpłynęło 21 zgłoszeń.

​Kandydaci -  przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice, którzy zostali zgłoszeni do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach IV kadencji /spis alfabetyczny/.


1) Grzegorz Augustyn - Stowarzyszenie „Blok Aktywni Razem”, ul. Górniczego Stanu 22, Katowice

Grzegorz Augustyn.PDF

2) Dietmar Brehmer – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne – ul. Sienkiewicza 23, Katowice

Dietmar Brehmer.PDF

3) Daria Domaradzka-Guzik - Fundacja Class Ladies,  ul. Kasińskiego 29 lok 9, Katowice

Daria Domaradzka-Guzik.PDF

4) Agnieszka Drożyńska - Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na DOM, ul. Stawowa 4, Sosnowiec

Agnieszka Drożyńska.PDF

5) Ewa Grzegorzak-Łoposzko - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK, Al. B. Krzywoustego 7/63, Katowice

Ewa Grzegorzak-Łoposzko.PDF

6) Krzysztof Hołyński - Stowarzyszenie Wspierania organizacji Pozarządowych MOST, ul. Kopernika 26, Katowice

Krzysztof Hołyński.PDF

7) Tomasz Kołodziejczyk - Stowarzyszenie Tęczówka, ul. Tysiąclecia 21/164, Katowice

Tomasz Kołodziejczyk.PDF

8)     Irena Kowalska-Drygała - Regionalne Centrum Wolontariatu, ul Warszawska 19, Katowice

Irena Kowalska-Drygała.PDF

9)     Grażyna Lądwik - Śląska Sieć 3 sektora, ul. Kopernika 14, Katowice

Grażyna Lądwik.PDF

10)     Joanna Mateusiak - Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Kopernika 14, Katowice

Joanna Mateusiak.PDF

11)     Romuald Pękalski - Stowarzyszenie Giszowiec, Pl. Pod Lipami 1 i 3-3a, Katowice

Romuald Pękalski.PDF

12) Marek Piechula - Hackerspace Silesia, ul. Młyńska 5, Katowice

Marek Piechula.PDF

13)     Wiesława Rak - Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. PCK 8, Katowice

Wiesława Rak.PDF

14)     Zbigniew Rudnicki - Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Komputerów, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1, Katowice

Zbigniew Rudnicki.PDF

15)     Joanna Rzepka-Dziedzic - Fundacja Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej”, ul. Srebrna 1, Cieszyn

Joanna Rzepka-Dziedzic.PDF

16)     Łukasz Skałbania - Piaskowy Smok, ul. Reymonta 20a, Katowice

Łukasz Skałbania.PDF

17)     Grażyna Sośniak - Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20, ul. Gen. Z.W. Jankego 160, Katowice

Grażyna Sośniak.PDF

18)     Tomasz Szabelski - Stowarzyszenie Inicjatywa, Plac Sejmu Śląskiego 2/425, Katowice

Tomasz Szabelski.PDF

19)     Adrian Łukasz Szymura - Stowarzyszenie „Rowerowe Katowice”, ul. PCK 10/1, Katowice

Adrian Łukasz-Szymura.PDF

20)     Beata Twardowska - Fundacja „Śląskie Anioły”, ul. Józefowska 11a/42, Katowice

Beata Twardowska.PDF

21)     Dr Antoni Winiarski - Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, ul. Ks. Emila Szramka 2/13, Katowice

Dr Antoni Winiarski.PDF


Zasady głosowania:
1. Zgodnie z trybem przyjętym Uchwałą Nr XLIV/830/17 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach  każda organizacja pozarządowa, prowadząca działalność na terenie Miasta Katowice, może oddać głos maksymalnie na 8 kandydatów do Rady na karcie do głosowania do 14 sierpnia 2017r.


2. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny wyborczej.

Urny znajdują się:
- w Wydziale Polityki Społecznej, Rynek 1, pok. 808,

godz. otwarcia: poniedziałek – piątek  7.30-15.30;


-  w Katowickim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Młyńska 5 i ul. Kopernika 14,

godz. otwarcia:  poniedziałek, środa, piątek: 10.00-16.00; wtorek, czwartek: 14.00-19.00.


3. Głosujący jest zobowiązany do złożenia upoważnienia do głosowania potwierdzonego podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej oraz potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście.


4. Do 7 dni od daty zakończenia głosowania pełniąca kadencję Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach wyłoni spośród swojego składu Komisję Skrutacyjną.


5. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Prezydent Miasta Katowi ogłosi na stronie portalu miejskiego Katowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Katowice w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 32 2593-746.


Pliki do pobrania:

- Karta do głosowania

Karta do głosowania - Rada Pozytku IV kadencji.doc

- Wzór upoważnienia

wzor upowaznienia.docx


Zgodnie z uchwałą Rada liczy 16 członków, w tym:  

1. dwóch przedstawicieli Rady Miasta Katowice,

2. sześciu przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice wybranych spośród komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice,

3. ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie Miasta Katowice.


Kadencja Rady trwa trzy lata.

​​​​