PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 R. ​
Uchwały Rady Miasta w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”.
Data: 2016-10-26
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/100077/sesja%20XXXI-625-16.pdf

sesja XXXI-625-16.pdf


Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr: 1 093/2016
Data podjęcia: 2016-11-16
Dotyczy: wykonania „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”.
1093-20160001.pdf


Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nr: 1 180/2016

Data podjęcia: 2016-12-28
zmieniającego zarządzenie w sprawie wykonania „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”.