Ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Kultury UM Katowice zaprasza na konsultacje branżowe z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury, które odbędą się 28.11.2017 r. o godz. 15.00 w budynku UM Katowice na Rynku 1 w sali 701.


W dniu 11.04.2017r. o godz. 15.00 w sali nr 315 przy ul. Młyńskiej 4 odbyła się konsultacja branżowa Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury. Protokół z konsultacji branżowej z Wydziałem Kultury z dnia 11.04.2017 r. znajdą Państwo w poniższym załączniku.


protokół 11 04 2017.pdfOTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY


OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101947&menu=679


OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101948&menu=679

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE INICJATYW KULTURALNYCH

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101949&menu=679

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE LATA W MIEŚCIE, FESTYNÓW ŚRODOWISKOWYCH

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101950&menu=679

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURALNEJ

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101951&menu=679


Wyniki I edycji Otwartego Konkursu Ofert w dziedzinie kultury

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101097/1220-2017%20zarządzenie%20-%20wyniki%20I%202017.pdfW dniu 15 grudnia 2016 zakończył się nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w dziedzinie kultury. Zakres konkursu dotyczył udzielenia dotacji z budżetu Miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację projektów kulturalnych w obszarze edukacji kulturalnej, edukacji regionalnej, promocji kulturalnej, inicjatyw kulturalnych oraz wydarzeń planowanych w ramach lata w mieście, festynów środowiskowych. Wzorem lat ubiegłych ogłoszenie konkursu poprzedzone było konsultacją branżową z Naczelnikiem Wydziału Kultury. Jej tematem były zmiany wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, umowy i sprawozdania oraz zmiany w ogłoszeniach konkursowych. Omówiona została także bieżąca współpraca z Wydziałem Kultury. Protokół ze spotkania można przeczytać poniżej.

protokół - konsultacja branżowa 17.11 - ostatni.pdf​​

​​