05 lutego 2013
Honorowy Medal Sejmu RP dla Miasta Katowice
W dniu 1 lutego 2013 roku w Urzędzie Miasta Katowice odbyła się konferencja poświęcona zapisom Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę 6 września 2012 r.

W dniu 1 lutego 2013 roku w Urzędzie Miasta Katowice odbyła się konferencja poświęcona zapisom Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę 6 września 2012 r. Honorowym gościem spotkania był Poseł na Sejm RP Pan Marek Plura, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, który podczas konferencji wręczył na ręce Pani Krystyny Siejna – I Wiceprezydenta Miasta Katowice, Honorowy Medal Sejmu RP dla Miasta Katowice w dowód uznania dla działalności wspierającej i promującej aktywność osób niepełnosprawnych.
asa.jpg