29 stycznia 2013
Zaproszenie do udziału w programie Babcia, dziadek i ja w Katowicach
Urząd Miasta Katowice zaprasza do udziału w programie: „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”...

Urząd Miasta Katowice zaprasza do udziału w programie: „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”. Program adresowany jest do dziadków/babć z wnukami, w tym także do dziadków/babć pełniących funkcję rodzin zastępczych, będących mieszkańcami Katowic i mających pod swoją opieką wnuczęta w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju psychospołecznego.

Cele programu:
1. Wzmacnianie funkcji rodzin i wspieranie ich w budowaniu więzi rodzinnych.
2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin.
3. Wspieranie dziadków/babć, będących rodzicami zastępczymi w prawidłowym wypełnianiu ich funkcji i podnoszeniu kompetencji oraz umiejętności wychowawczych.
4. Zwiększanie dostępności do dóbr kultury, sportu, wypoczynku dla dziadków/babć i wnuków w rodzinach zastępczych, wielodzietnych i ubogich.

Legitymację uprawniającą do korzystania ze zniżek w ramach programu wyrobić można w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. 3 Maja 7 (III piętro, pokój nr 308), bądź w 1 z 10 Terenowych Punktach Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

W ramach programu skorzystać można z oferty przygotowanej przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
1.Realizacja programu dla spokrewnionych rodzin zastępczych, w osobach dziadków/babć i ich wnuków poprzez:
- Zajęcia grupowe o charakterze wspierającym i edukacyjnym.
- Spotkania indywidualne z rodzinami w miejscu zamieszkania.
2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla wszystkich zainteresowanych poradnictwem dziadków/babć i ich wnuków.
3. Udostępnienie dziadkom/babciom będącym rodzinami zastępczymi, ubogim i wielodzietnym rodzinom pakietu ulgowych/bezpłatnych usług kulturalno – oświatowych i sportowo - rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania dzieci i umożliwiających pogłębienie więzi rodzinnych, dostosowanych do wieku zarówno dzieci jak i dziadków:
• Częściowa refundacja wspólnych wyjść do kina i teatru;
• Częściowa refundacja imprez kulturalnych (rodzaj ustalony na grupie wg wyboru rodziny)
• Częściowa refundacja wstępu na obiekty rekreacyjno – sportowe (również wg wyboru rodziny).
4. Zajęcia dla dziadków i babć organizowane na terenie Świetlic Środowiskowych i Dziennych Domów Pomocy Społecznej z udziałem dzieci.

Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Katowice
W ramach programu:
- w okresie zimowym skorzystać można z lodowisk: „Spodek”, „Jantor” oraz z lodowiska sezonowego przy ul. Kościuszki
babcie, dziadkowie oraz wnuczęta do lat 7 włącznie – wejście bezpłatne
wnuczęta powyżej 7 roku życia – wejście w cenie biletu ulgowego

- w okresie letnim z kąpielisk miejskich: „Bugla”, „Rolna”, „Zadole” (możliwość korzystania ze zjeżdżalni, brodzika dla dzieci oraz miejsc do plażowania).
babcie, dziadkowie oraz wnuczęta do lat 7 włącznie – wejście bezpłatne
wnuczęta powyżej 7 roku życia – wejście w cenie biletu ulgowego

Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice
W ramach programu:
1. Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9 (tel. 32 256-18-10, 209-00-21, 256-21-34), będące miejską instytucją kultury, za okazaniem legitymacji uczestnika oferuje bezpłatny bilet wstępu w następujące dni: wtorek i czwartek 10.00-15.00, środa i piątek 10.00-17.30, sobota i niedziela 11.00-14.00.

2. Teatr „Ateneum” w Katowicach przy ul. św. Jana 10 za okazaniem legitymacji uczestnika programu oferuje zniżkowy bilet wstępu w cenie 5,00 zł na spektakle teatralne dla dzieci. Ponadto, uczestnicy programu bezpłatnie korzystać mogą ze zwiedzania wystaw w galerii teatru.

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
W ramach programu skorzystać można z ulgowych biletów wstępu do Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”, który zaprasza w sezonie od maja do października w dniach od wtorku do niedzieli (za wyjątkiem dni, w których odbywają się folklorystyczne imprezy plenerowe). Cena biletu: 2,00 zł na osobę (za okazaniem legitymacji uczestnika).

Sala zabaw dla dzieci Kraina Dziecięcej Rozrywki „Nibylandia” (Katowice ul. Pawła Kołodzieja 44)
W ramach programu od poniedziałku do piątku skorzystać można z ulgowych biletów wstępu do sali zabaw „Nibylandia”. Cena biletu (za wstęp płacą wyłącznie dzieci): 25% w okresie od stycznia do grudnia (bez lipca i sierpnia) oraz 50% w okresie od lipca do sierpnia – ww. ulga dotyczy dni powszednich, tj. od poniedziałku do piątku (za okazaniem legitymacji uczestnika).
1) ww. rabat nie dotyczy zakupu przez osoby dorosłe ochraniaczy na obuwie,
2) z zabaw na sali korzystać mogą dzieci w wieku od 1 do 12 lat pod opieką dorosłego opiekuna.

Rodzinne Centrum Rozrywki „Magiczna Laguna” (Katowice ul. Pszczyńska 6)
W ramach programu od poniedziałku do piątku skorzystać można z ulgowych biletów wstępu do sali zabaw „Magiczna Laguna”. Cena biletu (za wstęp płacą wyłącznie dzieci): 25% w okresie od stycznia do grudnia (bez lipca i sierpnia) oraz 50% w okresie od lipca do sierpnia – ww. ulga dotyczy dni powszednich, tj. od poniedziałku do piątku (za okazaniem legitymacji uczestnika).
1) ww. rabat nie dotyczy zakupu przez osoby dorosłe ochraniaczy na obuwie,
2) z zabaw na sali korzystać mogą dzieci w wieku od 1 do 12 lat pod opieką dorosłego opiekuna.


W sumie od początku funkcjonowania programu wydano już łącznie ponad 1.025 legitymacji.