10 stycznia 2013
Ksiądz biskup Tadeusz Szurman został Honorowym Obywatelem Miasta Katowice
10 stycznia 2013 roku w Pałacu Goldsteinów miało miejsce uroczyste nadanie honorowego obywatelstwa Księdzu Biskupowi.
19 grudnia 2012 roku Rada Miasta Katowice jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyznania Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi, proboszczowi parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”.

Podczas uroczystego nadania honorowego obywatelstwa ks. Biskupowi, które miało miejsce 10 stycznia 2013 roku w Pałacu Goldsteinów, Przewodniczący Rady Miasta Katowice Arkadiusz Godlewski przypomniał, że jest to jedyne uprawnienie, jakim dysponują władze miasta, umożliwiające szczególne podziękowanie za służbę publiczną. Podjęta przez Radę uchwała stała się symbolicznym gestem podziękowania w imieniu całej społeczności Katowic, mówił.
Nie sposób zliczyć aktywności i zasług Księdza Biskupa – uzasadniał inicjatywę Prezydent Piotr Uszok. – Odbieram Księdza Biskupa jako wyjątkowego sprzymierzeńca miasta.
W wygłoszonej przez prof. Grażynę Szewczyk laudacji usłyszeliśmy, że ks. bp T. Szurman jest człowiekiem skromnym i pogodnym, społecznikiem zorientowanym na ludzką krzywdę, głęboko pobożnym, pracowitym i roztropnym.
Odbierając wyróżnienie, Ksiądz Biskup mówił: – Kłamałbym, gdybym powiedział, że się nie cieszę. Jestem wzruszony i poruszony. Dodał również, że przyjmuje honorowe obywatelstwo jako pewnego rodzaju zobowiązanie i traktuje je jak dowartościowanie całego środowiska ewangelickiego. O swoim związku z Katowicami mówił tak: - Jestem Polakiem, bowiem ta ziemia walczyła o polskość. Równocześnie pochodzę z tradycji, o której przysłowie mówi: „twardy jak lutersko wiara spod Cieszyna”. I od 35 lat jestem bliżej centrum Górnego Śląska, bo Górnoślązakiem czułem się zawsze. I od kiedy zamieszkałem w Katowicach, kocham to miasto i szanuję jego mieszkańców, i dlatego też cenię sobie to wyróżnienie i raz jeszcze za nie dziękuję.

Podczas uroczystości swoje gratulacje złożył między innymi Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc, mówiąc: – Jesteśmy pełni uznania. Czujemy tę bliskość Księdza Biskupa i za nią dziękujemy. Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk zaś nazwał bp. T. Szurmana „orędownikiem najbardziej trwałych wartości Górnoślązaków”.

1.JPG


2.JPG

3.JPG