09 stycznia 2013
Koncert Noworoczny w Muzuem Historii Katowic​
13 stycznia 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Muzeum Historii Katowic (ul. Szafranka 9, Katowice-Śródmieście) odbędzie się koncert Zespołu Muzyki XVII- i XVIII-wiecznej „Extempore” oraz Orkiestry Historycznej, która zaprezentuje utwory włoskiej i franc

13 stycznia 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Muzeum Historii Katowic (ul. Szafranka 9, Katowice-Śródmieście) odbędzie się koncert Zespołu Muzyki XVII- i XVIII-wiecznej „Extempore” oraz Orkiestry Historycznej, która zaprezentuje utwory włoskiej i francuskiej muzyki barokowej.

Występ będzie wyjątkową okazją do posłuchania muzyki mniej znanych kompozytorów, takich jak Tomasso Giordani, Giuseppe Demachi czy Joseph Bodin de Boismortier.

Na koncert wstęp WOLNY


oh30.jpgOrkiestra Historyczna swoją działalność inaugurowała w marcu zeszłego roku koncertem w Kościele Mariackim, gromadząc pełne ławy słuchaczy. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w lokalnych, a także ogólnopolskich mediach, zyskując bardzo życzliwe recenzje, a zespół zachęcony entuzjastycznym przyjęciem przez melomanów prezentował się w minionym roku jeszcze dwukrotnie.


Orkiestra, zajmująca się historycznym wykonawstwem muzyki dawnej, jest pierwszym tego typu profesjonalnym zespołem w naszym regionie. Jej członkowie to muzycy pochodzący ze Śląska, ale na co dzień koncertujący z podobnymi orkiestrami w całej Europie: w Paryżu, Berlinie, Strasburgu, Londynie, Pradze, czy Lizbonie a także Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie czy Warszawie. W marcu 2012 r., za namową koncertmistrzyni Martyny Pastuszki i managera orkiestry – Artura Malke, połączyli swe siły by wreszcie stworzyć własny zespół, który mógłby koncertować na rzecz mieszkańców Katowic i całego Śląska, jednocześnie będąc jego kulturalną wizytówką. Wśród instrumentalistów i instrumentalistek wchodzących w skład zespołu można znaleźć teoretyków, kompozytorów, wykładowców uczelni w Katowicach i Krakowie. Członkowie Orkiestry Historycznej są laureatami prestiżowych konkursów, stypendystami ministerstwa kultury oraz wielu innych instytucji, absolwentami polskich i zagranicznych uczelni muzycznych. Orkiestra Historyczna jest przede wszystkim zespołem młodych i pełnych energii profesjonalnych artystów, którzy będąc pasjonatami w swojej dziedzinie i osobami silnie związanymi ze Śląskiem, chcą wnieść w ten region nową jakość w wykonawstwie muzyki dawnej.

Muzeum Historii Katowic jest partnerem orkiestry od początku jej działalności.

Zespół Muzyki siedemnasto i osiemnastowiecznej „Extempore” założony został w 2007 r. przez aktualnych członków Orkiestry Historycznej – Małgorzatę Malke (skrzypce), Annę Firlus (klawesyn) i Krzysztofa Firlusa (viola da gamba).

zdjecie_Orkiestra_Historyczna.jpg