07 września 2018
Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi
Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji w okresie 8-21.09.2018r.

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza konsultacje

projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"

 

na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.

 

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 08.09.2018r. do dnia 21.09.2018r.

za pośrednictwem załączonego formularza opinii - Formularz zgloszenia opinii.doc

 

Formularz należy:

  • przesłać na adres Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej, ul. Młyńska 4, Katowice, lub
  • złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 , Katowice, lub
  • przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ps@katowice.eu
  • załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych https://pks.katowice.eu/  w kategorii Konsultacje społeczne/Polityka społeczna pod wątkiem, w którym zamieszczono informację o niniejszych konsultacjach - ​https://pks.katowice.eu/default.aspx?g=posts&m=31230#post31230


projekt uchwaly Program 2019 - 06.09.2018.pdf


Dziekujęmy organizacjom pozarządowym za włączenie się w I etap konsultacji  - raport podsumowujący w załączniku

Podsumowanie I etapu konsultacji.pdf