16 maja 2018
Rodzina zastępcza – otwarte serca dla dzieci
Z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 17 maja 2018 r. w godzinach 12:30-16:10 w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach odbędzie się konferencja „Rodzina zastępcza – otwarte serca dla dzieci”.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony jest w Polsce od 2006 roku. Święto to przypada 30 maja każdego roku. To dzień nie tylko rodziców, ale także dzieci, którym dali bezpieczny dom.

W bieżącym roku z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dnia 17 maja 2018 r. w godzinach 12:30 – 16:10 w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach odbędzie się konferencja „Rodzina zastępcza – otwarte serca dla dzieci".

Konferencja ta jest realizowana w ramach inicjatywy lokalnej katowickich rodzin zastępczych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach
i Urzędem Miasta Katowice.

W trakcie konferencji zaplanowano wystąpienia kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach, dyrektora Ośrodka Adopcyjnego TPD w Katowicach oraz specjalisty
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5 w Katowicach. Wystąpienia prelegentów będą dotyczyły budowania bezpiecznych więzi z dzieckiem, zagadnienia adopcji oraz zagrożeń czyhających na młodzież w internecie i działań prewencyjnych, które mogą w tym obszarze podjąć ich rodzice.

Podczas konferencji szereg atrakcji będzie również czekać na dzieci i młodzież, które przyjdą w tym dniu wraz z opiekunami do Pałacu Młodzieży. Przygotowane dla nich gry, zabawy oraz szereg innych atrakcji będą prowadzone przez animatorów na dziedzińcu wewnętrznym Pałacu Młodzieży, a w razie niepogody - w Sali Marmurowej obiektu.

Celem propagowania idei rodzicielstwa zastępczego impreza ma charakter otwarty, tym samym serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału
w konferencji i do zapoznania się z jej programem.

 

 

 

Program konferencji „Rodzina zastępcza – otwarte serca dla dzieci"
w dniu 17 maja 2018 r. w ramach II Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
w Katowicach

Miejsce: Pałac Młodzieży w Katowicach, ul. Mikołowska 26

12:30 – 13:30          Rejestracja gości.

13:30 – 13:35          Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości.

13:35 – 13:45        Uroczyste otwarcie konferencji przez Prezydenta Miasta Katowice -  Pana Marcina Krupę.

13:45 – 14:15          Wręczenie dyplomów wyróżnionym rodzinom zastępczym.

14:15 – 14:30             Wystąpienie Pani prof. nadzw. dr hab. Jolanty Jastrząb dotyczące przebiegu warsztatów artystycznych  organizowanych  przez inicjatywę lokalną rodzin zastępczych na terenie miasta Katowice we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.

14:30 – 14:45              „Dzieci i młodzież on-line – co każdy rodzic wiedzieć powinien" – specjalista z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 5
w Katowicach.

14:45 – 14:55              Występ artystyczny.

14:55 – 15:15              Przerwa lunchowa.

15:15 – 15:20              Występ artystyczny.

15:20 – 15:35              „Odczarować adopcję" – Pani Łucja Niedbał, Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląskiego Oddziału Regionalnego w Katowicach.

15:35 – 15:55              „Bezpieczna więź jako czynnik chroniący" – Pani Liliana Krzywicka, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

15:55 – 16:10              Podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

Podczas trwania konferencji organizatorzy zaplanowali szereg zabaw i gier dla najmłodszych prowadzonych przez animatorów w godzinach od 12.00 do 16.30.