02 marca 2018
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - SILNY MRÓZ
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne nr 24 - silny mróz.

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 26 z dnia 02.03.2018 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: silny mróz/1. 2018.03.02 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 26 silny mróz - subregion centralny.pdf