12 grudnia 2017
Podsumowanie współpracy z NGO w 2017 roku
Kolejny laureat nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej

W Katowicach działa 1677 organizacji pozarządowych, które zajmują się m. in. ekologią, kulturą, sportem i pomocą społeczną. Wiele z nich działa od lat, posiada tradycje i doświadczenie. Pracują, mimo że często nie osiągają żadnego zysku. Do działania nie zraża to jednak kolejnych społeczników, bo z roku powstają kolejne organizacje. Tylko w 2017 roku w Katowicach zarejestrowano 48 stowarzyszeń i 44 fundacje. Aby organizacje miały możliwość jeszcze lepszej realizacji swoich zadań, w styczniu 2016 r. otwarto nową siedzibę COP (335 m²), przy ul. Kopernika 14. - Centrum Organizacji Pozarządowych cieszy się dużą popularnością wśród organizacji sektora NGO. To właśnie w tym miejscu już 43 stowarzyszenia zarejestrowały swoją siedzibę – dzięki czemu nie muszą płacić za wynajem własnego lokalu. Dzięki synergii działań i pomysłów ludzi sektora NGO i setek wolontariuszy powstaje tu wiele wartościowych inicjatyw dla miasta i naszych mieszkańców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Liczbowa skala działań w okresie od stycznia do października 2017 r.

 • 43 organizacje pozarządowe zarejestrowały swoją siedzibę w COP (na cały okres umowy planowano 25 organizacji),
 • z oferty COP skorzystało 135 organizacji (na 300 planowanych do końca 2020 roku),
 • udzielono 40 godzin usług doradczych/miesiąc (w tym: 10h/miesiąc - doradztwo specjalistyczne księgowe, 5h/miesiąc – doradztwo marketingowe, oraz ogólne - dotyczące np. źródeł pozyskiwania środków, przygotowywania ofert, realizacji projektów, monitorowania działań i ich ewaluacji, zakładania organizacji pozarządowych i spraw formalnych związanych z rejestracją organizacji I animacji grup formalnych),
 • udzielono 53 porady i pośrednictwo dotyczące wolontariatu dla organizacji pozarządowych i mieszkańców,
 • odbyło się 8 szkoleń, 6 spotkań branżowych oraz 8 spotkań dotyczących wolontariatu,
 • zorganizowano 6 wystaw w Galerii Aktywnych przy Młyńskiej 5 (na 6 wystaw planowanych rocznie),
 • 1045 razy udostępniono organizacjom sale na szkolenia i eventy, na spotkania nieformalne, przestrzeń na prowadzenie działalności biurowej,
 • 180 razy  udostępniono organizacjom sprzęt (komputer, ksero, rzutnik, i inne).

Oferta Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest dostosowywana do zmieniających się potrzeb organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i aktywnych mieszkańców naszego miasta.

Powołanie pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych

Od marca 2015 roku w Katowicach funkcjonuje Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. Funkcję tę objęła Agnieszka Lis, która odpowiada m. in. za: opracowanie rocznego programu współpracy miasta Katowice z NGO po prowadzeniu szerokich konsultacji z organizacjami, współrealizacji wieloletniego programu współpracy na lata 2016-2020 i organizacji comiesięcznych spotkań i koordynacji prac zespołu doradczego ds. współpracy z organizacjami celem bieżącej wymiany informacji.

Dodatkowo pełnomocnik obsługuje Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach pełniąc funkcję Sekretarza Rady, monitoruje Centrum Organizacji Pozarządowych oraz organizuje kampanię 1% na rzecz katowickich Organizacji Pożytku Publicznego.

Doroczny Festiwal Organizacji Pozarządowych, którego głównym celem jest promocja działań NGO wśród mieszkańców to także zadanie realizowane przez pełnomocnika. W tym roku festiwal odbył się po raz pierwszy na katowickim rynku.

Finansowanie organizacji pozarządowych

Łącznie w latach 2015-2017 na NGO w Katowicach przeznaczono 95,36 mln zł (35,66 mln zł - środki finansowe przeznaczone dla podmiotów na poszczególne zadania w ramach umów zawartych w oparciu o odrębne przepisy zgodnie z planem finansowym i 59,7 mln zł - środki finansowe przyznane podmiotom na poszczególne zadania  w ramach umów zawartych na udzielenie dotacji).

Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej

Już po raz szósty została wręczona nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem na rzecz mieszkańców naszego miasta. W tym roku spośród 15 zgłoszonych propozycji nagrodę z rąk prezydenta Marcina Krupy odebrała Pani Elżbieta Zacher, która jest inicjatorką powołania komitetu ds. obchodów 100 – lecia Nikiszowca, a od 2008 r. prezesem Stowarzyszenia „Razem dla Nikiszowca".

Laureaci nagrody im. Józefa Kocurka z lat ubiegłych:

 • 2012 - Eugeniusz Poloczek - prezes Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego w  Katowicach
 • 2013 - siostra Anna Bałchan ze Stowarzyszenia Po-MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej w Katowicach
 • 2014 – Bogdan Nowak -  działacz społeczny w dzielnicy  Ligota-Panewniki
 • 2015 – Jadwiga Charyga - działacz społeczny w dzielnicy  Bogucice
 • 2016 – Bolesław Bobrzyk – aktywny działacz na rzecz aktywności przyrodniczej i leśnej