11 grudnia 2017
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - SILNY WIATR
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne nr 135 - SILNY WIATR

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 135 z dnia 10.12.2017 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: silny wiatr/1. 2017-12-10 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 135 - silny wiatr - subregion centralny.pdf