20 grudnia 2017
Konkurs plastyczny: "Grunt to rodzinka - Katowice i My"
Zapraszamy rodziny biorące udział w programie „Nas Troje i więcej” do udziału w konkursie plastycznym ...

Zapraszamy rodziny biorące udział w programie „Nas Troje i więcej” do udziału w konkursie plastycznym pn. „Grunt to rodzinka – KATOWICE I MY”.


Celem konkursu jest:

- inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej w dziedzinie plastyki, pobudzania i rozwijania talentów plastycznych, wyobraźni oraz kreatywności,

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,

 - wyrabianie poczucia estetyki,

- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    plastycznych,

 - integracja i zacieśnienie więzi rodzinnych,

- sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego w rodzinnym gronie.


Zadaniem uczestników konkursu będzie wspólne - rodzinne przygotowanie portretu swojej rodziny zawierającego jakikolwiek akcent związany z Katowicami.

Technika pracy – dowolna (np. rysunek wykonany: kredkami, pastelami, farbami, wyklejanki, collage), format pracy: A4.

Termin nadsyłania/dostarczania prac: do 29 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu pracy do tutejszego Urzędu).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie konkursowym zamieszczonym na stronie http://www.katowice.eu/urzad-miasta/rodzina-i-zdrowie/nas-troje-i-więcej. oraz na  Facebooku programu.


Dla uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody!


plakat.jpg