10 listopada 2017
Kolejny etap przebudowy w rejonie skrzyżowania ulic: Kosciuszki, Kolejowej i Gen. Jankego
Wykonawca przebudowy układu drogowego (tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A.) w rejonie skrzyżowania ulic: Kościuszki, Kolejowej i Gen. Jankego, w związku z lokalizacją Galerii Libero, planuje rozszerzyć zakres realizowanych robó
Wykonawca przebudowy układu drogowego (tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A.) w rejonie skrzyżowania ulic: Kościuszki, Kolejowej i Gen. Jankego,  w związku z lokalizacją Galerii Libero, planuje rozszerzyć zakres realizowanych robót i wprowadzić kolejny etap, obejmujący zamknięcie dla ruchu kołowego północnego odcinka ulicy Gen. Jankego od skrzyżowania z ulicą Kolejową do wyjazdu z LIDLa.
Objazd do LIDLa wyznaczony zostanie ulicami Kolejową i Kościuszki. Planowany termin realizacji ww. etapu robót to okres 16.11.2017 r. - 31.01.2018 r. Pomimo zmian w organizacji ruchu wykonawca zapewnia pieszym dojście do placówek handlowo-usługowych położonych wzdłuż ulicy Jankego.