07 listopada 2017
Informacja dla mieszkańców Janowa - Nikiszowca
Informacja dotycząca nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec w dniu 19 listopada 2017 r.


Informujemy, że ze względu na niespełnienie wymogów § 23 ust. 10 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów - Nikiszowiec, tj. wobec braku zgłoszenia wymaganej liczby kandydatów na radnych, wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec, które zostały zarządzone na dzień 19 listopada 2017 r., nie zostaną przeprowadzone.


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej RJP nr 16 Janów-Nikiszowiec