04 października 2017
„Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w 2017 roku kontynuuje realizację projektu ...

​Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, w 2017 roku kontynuuje realizację projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu mieszkańcy Katowic mają możliwość nabycia nowych kwalifikacji w ramach organizowanych bezpłatnych kursów.


Aktualnie prowadzony jest nabór na bezpłatny kurs „nowoczesny sprzedawca”. Kurs obejmuje wiedzę dotyczącą sprzedaży, obsługi kasy fiskalnej oraz terminali płatniczych. Kurs zakończony będzie egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu sprzedawcy. Dodatkowo uczestnicy kursu mają możliwość uzyskania książeczki „sanepidowskiej”. Spotkania odbywać się będą w terminie 18.10.2017 – 17.11.2017, 4 razy w tygodniu, po 6 godzin zegarowych od 9.00 do 15.00 w Katowicach przy ul. 3-go Maja 33/5. W trakcie trwania zajęć istnieje możliwość skorzystania z opieki nad dziećmi. Zapewnione jest również wsparcie w postaci ciepłego posiłku i biletów komunikacji publicznej na dojazdy na zajęcia. Po zakończeniu udziału w kursie uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia pośrednika pracy w celu podjęcia zatrudnienia.


Dodatkowo w ramach projektu możliwy jest bezpłatny udział w  jednym z wymienionych kursów lub egzaminów:

1.    Barman.
2.    Elektroenergetyki i energetyki – G1 (elektroenergetyczne), G2 (energetyczne), G3 (gazowe).
3.    Instalator pomp ciepła.
4.    Język angielski (egzamin TGLS).
5.    Język niemiecki (egzamin TGLS).
6.    Monter instalacji fotowoltaicznych.
7.    Monter stolarki budowlanej.
8.    Monter suchej zabudowy.
9.    Obsługa wózków jezdniowych („wózki widłowe”).
10.    Obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych.
11.    Obsługi komputera (egzamin ECDL).
12.    Obsługi maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
13.    Pierwsza pomoc.
14.    Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.
15.    Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych.
16.    Spawalnictwo – wszystkie metody spawania.
17.    Wykonywanie usług kelnerskich.

Aby wziąć udział w projekcie trzeba być mieszkańcem Katowic. Uczestnictwo w projekcie wiąże się z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, zawarciem kontraktu socjalnego i wypełnieniem dokumentacji projektowej. Wszystkie kursy i egzaminy odbędą się do końca listopada 2017 r. Oferta jest skierowana w pierwszej kolejności do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.


Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Projektów i Inicjatyw MOPS Katowice, tel. 32 416 22 76 – 78 lub e-mail: kgorak@mops.katowice.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 13 października 2017 r.