13 lipca 2017
Współpraca z Funduszem Górnośląskim
Urząd Miasta Katowice i Fundusz Górnośląski S.A. podpisali list intencyjny

W dniu 12.07.2017 r. Urząd Miasta Katowice i Fundusz Górnośląski S.A. podpisali list intencyjny dotyczący rozpoczęcia współpracy w zakresie promocji przedsiębiorczości oraz  w celu realizacji działań na rzecz wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z Katowic.

- Istotnym zadaniem miasta w procesie wspierania przedsiębiorczości jest tworzenie płaszczyzny integrującej przedsiębiorców z jednostkami otoczenia biznesu. Realizacją tych zamierzeń jest podpisanie listu intencyjnego z Funduszem Górnośląskim S.A. – powiedział Bogumił Sobuta, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice. 

Referat Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wydziale Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice nawiązał kontakt z Funduszem Górnośląskim S.A. w Katowicach, który oferuje szeroki zakres usług dla przedsiębiorców. Obszarem współpracy będzie: wzajemne wsparcie w działaniach promocyjnych oraz wymiana informacji ważnych z punktu widzenia oferowanych usług. Wspólnie podejmowane działania tj. szkolenia, konsultacje, wzajemna promocja wydarzeń oraz projektów stanowi gwarancję dotarcia do jak największej grupy lokalnych firm.

- Podjęcie wspólnych działań w zakresie wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw umożliwi nam wypracowanie wspólnych inicjatyw w celu poprawy jakości realizowanych projektów oraz pozwoli na współtworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.  - stwierdza Bożena Rojewska, Prezes Funduszu Górnośląskiego S.A.

W drugiej połowie lipca 2017 r. Fundusz Górnośląski S.A. rozpocznie nabór do projektu "Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim", w ramach RPO WSL na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 8.2.3.

Fundusz Górnośląski S.A. jest największym w województwie śląskim operatorem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) z budżetem w wysokości 180 mln zł. Ten największy w województwie śląskim projekt realizowany będzie do 2023 r. Adresowany jest on do przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe - szkolenia i doradztwo. Fundusz Górnośląski S.A. będzie udzielać dotacji na usługi rozwojowe jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim.

- Zamierzamy skorzystać z dofinansowania na usługi rozwojowe w naszej firmie. Z mojego punktu widzenia, istotne jest, że to właśnie mały przedsiębiorca będzie centralnym podmiotem całego systemu wsparcia. Wystarczy zgłosić się do operatora, którym jest Fundusz Górnośląski S.A. i samodzielnie wybrać usługi szkoleniowe lub doradcze, niezbędne dla rozwoju firmy – powiedział Mateusz Zwolak, Prezes Zarządu ZRJ Group Sp. z o.o. z Katowic.

To właśnie mali i średni przedsiębiorcy są sercem polskiej gospodarki - stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw oraz zapewniają 70% miejsc pracy. Odgrywają istotne znaczenie dla wzrostu innowacji, przedsiębiorczości oraz rozwoju nowych technologii. Wspólnie podejmowane działania mają na celu utworzenie lepszych warunków dla firm z sektora MŚP.

Baza Usług Rozwojowych to wyjątkowy na polskim rynku system wsparcia. Dzięki niemu firmy szkoleniowe i doradcze uzyskują bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcy sektora MŚP mogą wyszukać i zamówić usługi z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Z pewnością projekt ten, wpłynie na wzrost kompetencji w zakresie edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji katowickich firm. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na pracowników, którzy swoimi umiejętnościami w coraz wyższym stopniu odpowiadają potrzebom rynku. 

_MG_4146.JPG