13 lipca 2017
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - SILNY WIATR
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne nr 88 - silny wiatr

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 88 z dnia 12.07.2017 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: silny wiatr. 2017-07-12 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 88 - silny wiatr.pdf