07 lipca 2017
Druga inwestycja w ramach Mieszkanie Plus w Katowicach
Dziś podpisano Ramową Umowę Inwestycyjną nr 2 dotycząca budowy mieszkań w ramach pilotażowego programu Mieszkanie Plus

Przedstawiciele Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (KTBS) oraz spółki BGK Nieruchomości SA, w obecności Marcina Krupy, prezydenta Katowic, podpisali dziś w Katowicach dokumenty, które umożliwią realizację kolejnej inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus w stolicy woj. śląskiego.

MIESZKANIE PLUS W KATOWICACH

Przypomnijmy, że w październiku 2016 r. w Katowicach – jako pierwszej gminie w Polsce – podpisane zostało przez Marcina Krupę, prezydenta Katowic oraz Mirosława Barszcza, prezesa BGK Nieruchomości porozumienie dot. budowy mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. W stolicy Śląska program Mieszkanie Plus oficjalnie zainaugurowali premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki, minister budownictwa Andrzej Adamczyk oraz prezydent Marcin Krupa. Następnie w kwietniu tego roku podpisano już umowy na realizację 500 mieszkań w Nikiszowcu - na obszarze położonym przy ul. Górniczego Dorobku.

- Katowice przyciągają nowych mieszkańców wysoką jakością życia i atrakcyjnymi miejscami pracy. Uzupełnieniem tego musi być dobra oferta mieszkaniowa, która dzięki programowi Mieszkanie Plus powiększy się łącznie o około 1000 mieszkań – w dwóch lokalizacjach. Dlatego cieszę się, że to właśnie w stolicy powstałej niespełna tydzień temu metropolii tak wiele osób znajdzie nowe lokum. Mieszkanie Plus to rozwiązanie atrakcyjne dla obecnych i przyszłych mieszkańców naszego miasta, dla młodych ludzi, dla rodzin. Program będzie impulsem dla osób, które już wybrały Katowice jako miejsce pracy – by tutaj także zamieszkały, założyły rodziny, wychowywały dzieci – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dziś podpisano Ramową Umowę Inwestycyjną nr 2 dotycząca budowy mieszkań w ramach pilotażowego programu Mieszkanie Plus, pomiędzy Katowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. a Funduszem Sektora Mieszkań na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, która umożliwi rozpoczęcie realizacji programu Mieszkanie Plus w kolejnej, nowej lokalizacji w Katowicach. Prezydent Katowic Marcin Krupa podkreślił, że Program Mieszkanie Plus doskonale wpisuje się w strategię rozwoju miasta.

― Po raz kolejny Katowice są w awangardzie prac nad programem Mieszkanie Plus. W październiku ub.r. podpisaliśmy pierwszy list intencyjny, dziś przygotowujemy się wspólnie z lokalnymi władzami do budowy około tysiąca mieszkań ― powiedział Bartłomiej Pawlak, członek zarządu BGK Nieruchomości. – Cieszę się, że właśnie w Katowicach mają szansę powstać pierwsze budynki realizowane w oparciu o projekt domu modelowego programu Mieszkanie Plus. Wierzę, że nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, jakie zastosujemy, zaowocują estetyczną i funkcjonalną przestrzenią i stosunkowo niskimi kosztami budowy – dodaje Bartłomiej Pawlak.

DRUGA INWESTYCJA W KATOWICACH

Działka przy ul. Korczaka znajduje się w dzielnicy Dąbrówka w pobliżu osiedla Zimowego. Jej zagospodarowanie jest przedmiotem II etapu konkursu na dom modelowy, ogłoszonego przez BGK Nieruchomości. W ramach I etapu konkursu swoje pomysły na dom modelowy zaprezentowało 75 pracowni architektonicznych z całej Polski. 12 zespołów zakwalifikowanych do kolejnego etapu pracuje teraz nad szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi dla katowickiej inwestycji. Zbudowanych zostanie około 500 mieszkań 2,3 i 4-pokojowych. Inwestycja zostanie zlokalizowana na sześciohektarowej działce. Poza budową samych lokali zostanie wykonana także droga dojazdowa oraz infrastruktura techniczna: wodociągowa, sanitarna i deszczowa.

- W najbliższych miesiącach zostanie podpisane tzw. Porozumienie Realizacyjne pomiędzy Miastem Katowice a BGKN, które precyzyjnie określi zakres prac w tym zakresie – mówi Janusz Olesiński, prezes zarządu KTBS.

Inwestycja będzie realizowana przez spółkę celową – utworzoną przez fundusz, którego aktywami zarządza BGK Nieruchomości – oraz Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (KTBS). KTBS obejmie udziały w zamian za aport terenu inwestycyjnego, który wcześniej otrzyma od miasta Katowice – właściciela terenu.

Wstępny harmonogram zakłada uzyskanie pozwolenia na budowę w 2017 r., rozpoczęcie prac wiosną przyszłego roku, tak by inwestycja była gotowa na przełomie 2019/2010 roku. Inwestycja będzie prowadzona równolegle z projektem w Nikiszowcu na Mrówczej Górce.

DLA KOGO MIESZKANIA?

Zgodnie z założeniami o mieszkania będą mogli ubiegać się wszyscy, z jednej strony będzie to okazja do napływu nowych mieszkańców do Katowic, z drugiej będzie dawała nową możliwość lokalową dla obecnych Katowiczan. Szczegóły zasad ubiegania się o mieszkania są w fazie ustaleń, natomiast przewiduje się, że będą brane pod uwagę kryteria dochodowe, brak posiadanego innego lokalu mieszkalnego, ilość osób w gospodarstwie domowym. Adresatami programu będą osoby, których dochody uniemożliwiają zakup własnego mieszkania, a jednocześnie wysokość ich zarobków wyklucza otrzymanie lokum np. od miasta. Preferowane będą rodziny, natomiast posiadanie potomstwa nie będzie warunkiem koniecznym.

INWESTYCJA W NIKISZOWCU

Przypomnijmy, że na Mrówczej Górce w katowickim Nikiszowcu także w ramach programu Mieszkanie Plus powstanie ok. 500 mieszkań mających średnio 50 mkw. Planowana powierzchnia użytkowa mieszkań to około 30 tys. m2. Koncepcję tych mieszkań opracował Tomasz Konior, który nawiązał swój pomysł do zabytkowego osiedla Nikiszowiec. BGK Nieruchomości ogłosiło konkurs na wykonanie projektu zabudowy mieszkaniowej, którego przedmiotem było opracowanie projektu architektonicznego zabudowy mieszkaniowej na bazie wykonanej przez Konior Studio wstępnej koncepcji urbanistycznej. Natomiast Miasto Katowice ogłosiło przetarg nieograniczony
na zaprojektowanie nowego układu drogowego. Oferty w postępowaniu zostały złożone przez cztery podmioty. Wybór wykonawcy powinien mieć miejsce w sierpniu br. Prace w Nikiszowcu ruszą wiosną przyszłego roku.

Korczaka orto_info.jpg