28 czerwca 2017
Uwaga na kleszcze!
Główny Inspektor Sanitarny ostrzega: Kleszcze wywołują groźne dla zdrowia choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu.

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega: Kleszcze wywołują groźne dla zdrowia choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu.

W związku z rozpoczęciem okresu wakacji zwracamy uwagę, że każdy z nas może zostać ukąszony przez kleszcza. Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego, zagrożenie to dotyczy nie tylko lasu. Może ono nastąpić także w przydomowym ogródku lub parku miejskim. Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla każdego – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ponieważ ukłucie często nie zostaje zauważone przez człowieka, z powodu właściwości znieczulających śliny kleszczy, bardzo ważne jest, aby niezwłocznie po ukąszeniu podejmować właściwe działania profilaktyczne. Szacuje się, że w Polsce nawet około 25% kleszczy może być nosicielami groźnych chorób takich jak kleszczowe zapalenie mózgu czy borelioza.


Przypominamy o najważniejszych informacjach dotyczących profilaktyki oraz prawidłowego postępowania po ukąszeniu, które zostały zamieszczone na ulotce przygotowanej wspólnie przez Urząd Miasta Katowice i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.


Borelioza_ulotka.pdf