26 czerwca 2017
156 dodatkowych miejsc w przedszkolach. Rekrutacja trwa
Trwa rekrutacja dzieci do nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 41 na Kostuchnie oraz Miejskim Przedszkolu nr 66 w Szopienicach

Miasto Katowice od września 2017 roku uruchomi 9 dodatkowych oddziałów dla dzieci 3-4 letnich tj. 5 oddziałów w Miejskim Przedszkolu nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Koraszewskiego 6 i 4 oddziały w Miejskim Przedszkolu nr 66 im. Majki Jeżowskiej w Szopienicach przy ul. Brynicy 50. Nowo utworzone miejsca znajdą się zarówno w oddziałach ogólnodostępnych, jak i w oddziałach integracyjnych. A w przypadku MP nr 41 planuje się utworzyć również 4-osobowy oddział dla dzieci z autyzmem. Łącznie planuje się uruchomić 156 nowych miejsc.
W chwili obecnej kończą się prace budowlane i od września br. w ramach unijnego projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego będą udostepnione nowe miejsca w przedszkolach, a także będą realizowane specjalistyczne zajęcia dodatkowe.
Projekt pod tytułem „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice” jest realizowany w ramach poddziałania 11.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu na dzieci czekać będą atrakcyjne zajęcia dodatkowe, w tym specjalistyczne zajęcia z hipoterapii i dogoterapii dla dzieci z odpowiednim orzeczeniem lub opinią o potrzebie tego typu zajęć, zajęcia na basenie, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, a także zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z oddziałów integracyjnych. Do tego nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczne, duży ogród z atrakcyjnie wyposażonym placem zabaw oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna to zalety obu przedszkoli.
W zajęciach objętych tym projektem będzie mogło wziąć udział łącznie aż 289 dzieci (z obu ww. przedszkoli), w tym również dzieci z niepełnosprawnościami.
Na realizację projektu pn. „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice” miasto pozyskało niemal 2,9 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji na nowo utworzone miejsca w obu przedszkolach.


oferta-mp4166.jpg