22 czerwca 2017
Seminarium na temat Otwartego Dialogu pt.: „Podejście Otwartego Dialogu-Dlaczego warto pracować nad jakością kontaktu z ludźmi?”
W dniu 20 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie SWPS w Katowicach ...

W dniu 20 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, ul. Techników 9, w godzinach 9.30-14.00 odbyło się seminarium na temat Otwartego Dialogu pt.: „Podejście Otwartego Dialogu-Dlaczego warto pracować nad jakością kontaktu z ludźmi?”.

Seminarium organizowane było przez Fundację Wielogłosu oraz Zespół Leczenia Środowiskowego przy Centrum Psychiatrii oraz przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Partnerem wydarzenia jest Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

Tematem spotkania była poprawa jakości relacji pacjent – pracownik instytucji pomocowej.

W seminarium uczestniczyło wielu pracowników instytucji wspierających system ochrony zdrowia psychicznego, psychiatrów, lekarzy rodzinnych, terapeutów, pielęgniarek, pedagogów, kuratorów rodzinnych, pracowników socjalnych, pracowników poradni rodzinnych oraz innych osoby zaangażowane w edukację, opiekę i leczenie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.