17 maja 2017
17 maja odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact (LGU)
Spotkanie w ramach projektu „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”.

logotypy wersja 2_RE.jpg

17 maja 2017r. o godz. 14.30 w Revita Park przy ul. Żelaznej 17D w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact (LGU) działającej w ramach projektu „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”.

Celem spotkania była identyfikacja działań w wymiarze instytucjonalnym i przestrzennym służących realizacji wyznaczonych celów dla obszaru Załęża oraz przybliżenie zasad dotyczących przeprowadzenia eksperymentu.

Kolejne spotkanie odbędzie się II połowie czerwca 2017 r. i poświęcone będzie zagadnieniom związanym z przestrzenią Załęża. 

 

Celem projektu Resilient Europe jest zaproponowanie mechanizmów i instrumentów umożliwiających przezwyciężenie sytuacji kryzysowej obszaru w wymiarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. Efektem projektu będzie opracowanie Zintegrowanego Planu Działania dla obszaru Załęża przy współpracy z powołaną Lokalną Grupą Urbact w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz instytucji z obszaru Załęża. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na  II kwartał 2018 r.

IMG_1360(2).jpg

IMG_1369.JPG

IMG_1388(2).jpg