11 maja 2017
Mieszkańcy Katowic zdecydowanie za metropolią
Do 9 maja trwały konsultacje społeczne dot. wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim. Zapraszamy do zapoznania się ich wynikami


​Od 26 kwietnia do 9 maja mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.


​- Bardzo się cieszę, że aż 94% katowiczan, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych, powiedziało TAK dla metropolii. Jest to dla mnie wyraźny sygnał, że popierają jej ideę i wiążą z nią nadzieję na dynamiczny rozwój całego naszego regionu. Jestem przekonany, że tak się stanie. Większy może więcej i musimy to wykorzystać – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Konsultacje przeprowadzono za pomocą formularza ankietowego, którego wzór określony został w zarządzeniu nr 1326/2017 Prezydenta Miasta Katowice. Ankietę można było wypełnić elektronicznie za pomocą formularza online dostępnego na miejskim portalu internetowym konsultacje.katowice.eu oraz w formie tradycyjnej za pomocą formularza papierowego. Ankiety tradycyjne można było pobrać i wrzucić do urn konsultacyjnych wystawionych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta oraz w 31 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, w Dziale Etnologii Miasta Muzeum Historii Katowic oraz w Miejskim Domu Kultury Południe, filia w Zarzeczu.

W badaniu wzięło udział 1589 osób. Spośród ważnych głosów - 94% mieszkańców Katowic wyraziło chęć przystąpienia do związku metropolitalnego. Pełny raport z procesu dostępny jest tutaj

Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie Miasta Katowice na najbliższej sesji, celem wyrażenia na ich podstawie opinii w sprawie wejścia miasta Katowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego.