27 kwietnia 2017
II edycja projektu „Od przedszkola do seniora”
Ruszyła II edycja projektu Urzędu Miasta Katowice i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach „Od przedszkola do seniora”

Rusza druga edycja programu Urzędu Miasta Katowice i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach „Od przedszkola do seniora”. Od maja mieszkańcy Katowic znów będą mogli bezpłatnie korzystać z bogatej oferty zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy udziale studentów uczelni.


Szkoła rodzenia, gry i zabawy ruchowe dla rodziców i dzieci, aktywizacja seniorów oraz osób niepełnosprawnych - kluczem do sukcesu projektu jest szeroka oferta form aktywności skierowana do wszystkich grup wiekowych.


Wśród zajęć ruchowych po raz pierwszy znajdzie się speed ball – ćwiczenia skierowane zarówno do kobiet jak i mężczyzn, stanowiące kombinację elementów sztuk walki, ćwiczeń funkcjonalnych i choreografii.


W ramach edukacji przedporodowej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uruchomi szkołę rodzenia, gdzie przyszłe mamy będą mogły zdobyć wiedzę na temat procesów zachodzących podczas ciąży, porodu i połogu. Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach to przede wszystkim możliwość lepszego przygotowania i nabycia niezbędnych umiejętności potrzebnych w czasie porodu, a także zwiększenie aktywności fizycznej całej rodziny. Po porodzie kobiety będą mogły kontynuować zajęcia w ramach ćwiczeń „aktywna mama”, które pomagają powrócić do formy sprzed ciąży.


Dla najmłodszych przygotowano bogatą ofertę zajęć ruchowych m.in. gimnastykę ogólnorozwojową z elementami boksu, street dance show czy „kreatywne tańcowanie”. Nie zabraknie również zajęć, do których zaproszone zostaną całe rodziny. Szeroki wybór zajęć fitness (takich jak m.in. joga z elementami foam rollingu czy pilates core wellness) uzupełnią zajęcia, które mają wspomóc rodziców w procesie wychowania dziecka i dostarczyć propozycji wspólnego spędzania czasu wolnego.


Z myślą o osobach niepełnosprawnych przygotowano zajęcia taneczne. Pozwolą one na rozwój komunikacji społecznej poprzez integrację ludzi pełnosprawnych z niepełnosprawnymi w tańcu. Uczestnicy tego projektu będą mieli możliwość poznania nowej aktywności ruchowej wpływającej korzystnie na kondycję fizyczną i psychiczną.


Dla seniorów przygotowano zajęcia nordic walking. To forma aktywności ruchowej, która może być podejmowana przez każdego i w prawie każdych warunkach.


Nowością tegorocznej edycji są wykłady, które będą przeprowadzane w przedszkolach i szkołach. Tematyka zajęć obejmować będzie ABC zdrowego stylu życia oraz zapobieganie wadom postawy u dzieci. Dla młodzieży przewidziano zajęcia z profilaktyki uzależnień behawioralnych (tj. uzależnienie od komputera, telefonu komórkowego, itp.).


Program „Od przedszkola do seniora” jest współfinansowany ze środków budżetu miasta Katowice. Zajęcia skierowane do osób zamieszkałych w Katowicach odbywać się będą do listopada.


Informacje o projekcie zamieszczone są na stronie internetowej projektu: odprzedszkoladoseniora.sum.edu.pl