07 kwietnia 2017
Aktualizacja PGN Katowice
Aktualizacja dwóch najważniejszych dokumentów dotyczących gospodarki energetycznej

Miasto Katowice aktualizuje dwa najważniejsze dokumenty dotyczące gospodarki energetycznej: "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" oraz „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (PGN)

W związku z aktualizacją powyższych dokumentów zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej działań planowanych bądź realizowanych obecnie na terenie naszego miasta.

PGN_TYT.jpg 

W obszarze zainteresowania PGN są przedsięwzięcia związane z efektywnym wykorzystaniem energii, ograniczeniem emisji jak i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Do przykładowych przedsięwzięć należą: termomodernizacja budynków, wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymiana urządzeń na energooszczędne, wykorzystanie energii odpadowej czy modernizacja sieci dystrybucyjnej.

Ankieta charakteryzująca przedsięwzięcia - do pobrania poniżej:

Plik 1. do pobrania: ankieta_PGN_PDF.pdf

Plik 2. do pobrania: ankieta_PGN_Excel .xls

 

Prosimy o dobrowolne wypełnienie i dostarczenie ankiety do dnia 12.05.2017 r. na adres e-mail:

l.polakowski@fewe.pl lub p.kukla@fewe.pl

lub na adres pocztowy:

Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice

W przypadku pytań dotyczących sposobu wypełnienia ankiety prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Fundacji:

Łukasz POLAKOWSKI – tel. (032) 20 35 114 wew. 22

Piotr KUKLA – tel. (032) 20 35 114 wew. 13

Ankiety dostarczone do wykonawcy opracowania po wyznaczonym terminie nie będą poddane analizie i nie zostaną wprowadzone do opracowania.

Osobą odpowiedzialną ze strony Urzędu Miasta Katowice za nadzór nad realizacją opracowania jest:

Daniel WOLNY

Kierownik Referatu Zarządzania Energią

Wydział Kształtowania Środowiska

Urząd Miasta Katowice

ul. Rynek 1, 40-003 Katowice

tel. (032) 25 93 432, e-mail: daniel.wolny@katowice.eu