16 marca 2017
Wyniki wyborów do Rady Seniorów Miasta Katowice
Prezydent Miasta Katowice informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 10 marca 2017 r. wyborów ...

Prezydent Miasta Katowice informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 10 marca 2017 r. wyborów do Rady Seniorów Miasta Katowice, Komisja Skrutacyjna dokonała zliczenia oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.

W skład Rady Seniorów weszło 13 członków z najwyższą liczbą głosów. Szczegółowe informacje dotyczące wyników wyborów znajdują się w załączniku.


Załącziki:

Skan Protokołu z wyborów do Rady Seniorów.pdf