23 lutego 2017
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - SILNY WIATR
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 - silny wiatr.
WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 z dnia 23.02.2017 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: silny wiatr/1. Treść w załączeniu: 2017-02-23 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 Silny wiatr - woj. śląskie.pdf