10 lutego 2017
Stowarzyszenie „Kolonia Mościckiego" zaprasza na spotkania
16 lutego z Szymonem Bialikiem, a 23 lutego z Ginterem Pierończykiem

Stowarzyszenie „Kolonia Mościckiego"

Zespół Szkół „Omega" w Katowicach

uprzejmie  zapraszają  na spotkanie z

Ginterem Pierończykiem

    „Synek z załęskiego familoka"

które odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 17.00 w Zespole Szkół „Omega" w Katowicach przy ul. Gliwickiej 276 (wejście od ul. Dudka)

Ginter Pierończyk jest rodzonym załężaninem, o czym mówi z ogromną dumą. Załęska historia jego rodu sięga 1888 roku. Jego pradziadek Franz Sobczyk był jednym z budowniczych kościoła p.w. św. Józefa w Załężu i członkiem I Rady Kościelnej. Członkinią kolejnej Rady Kościelnej była też siostra jego babci Wiktorii Pierończyk - Maria Król z domu Sobczyk, uczestniczka wszystkich trzech Powstań Śląskich. Jej historia została opisana przez Gintera Pierończyka w książce p.t. "Asty kasztana" .

Z dumą mówi, że kopalnia Kleofas była "rodzinnym" zakładem pracy, w której cztery pokolenia jego rodziny (dziadek, ojciec, on sam, dwaj jego bracia i córka) pracowały nieprzerwanie przez 100 lat .

W roku 1999 przeszedł na emeryturę. W latach 2014 2016 napisał "Trylogię załęską", na którą składają się książki: "Synek z familoka", "ASTY kasztana, czyli opowieści o Śląsku niewymyślonym", "Kleofas w życiorys wpisany". Zanim jednak przystąpił do pisania, to wprawiał się w niełatwej sztuce pisania w Bibliotece Śląskiej na kursie prowadzonym przez Martę Fox, poetkę i pisarkę. Na zakończenie kursu napisał opowiadanie „Wypasiona beemwica", które Marta Fox skomentowała autora w sposób dający mu nadzieję i wiarę w swoje umiejętności:

„ Ginter Pierończyk też chce „ocalić od zapomnienia". Ma co ocalić i potrafi gawędzić, więc życzę, by jego śląska saga, Załęski kasztan, została napisana i wydrukowana. Myślę, że pan Ginter Pierończyk ma w zanadrzu wiele podobnie ciekawych opowieści. Powinien w siebie uwierzyć i pisać, bo wie, jak stopniować napięcie dramaturgiczne, jak prowadzić czytelnika ku poincie"./opr. M.D. na podst. tekstów G.P. i www.karasol.pl/

ksiązka Pier. 1.jpg 


Stowarzyszenie „Kolonia Mościckiego"

Zespół Szkół „Omega" w Katowicach

uprzejmie  zapraszają  na spotkanie z

Agnieszką Kowalczyk

   „Syberyjskie impresje"

Wyjątkowo odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku (wtorek) o godz. 17.00 w Zespole Szkół „Omega" w Katowicach przy ul. Gliwickiej 276 (wejście od ul. Dudka).

Agnieszka Kowalczyk jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Jest nauczycielką biologii, ekologii i przyrody. Pracuje w Pracowni Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach, którego jest również wychowanką. W Pałacu Młodzieży prowadzi warsztaty regionalne o tematyce proekologicznej, współorganizuje konkursy przyrodnicze o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz realizuje wiele innych działań związanych z tematyką, którą zajmuje się od najmłodszych lat.

Ogromną rolę w jej życiu odgrywają podróże, turystyka górska i fotografia o tematyce przyrodniczej i kulturowej. W okresie wakacyjnym wyjeżdża do różnych krajów, nawet najodleglejszych. Rok szkolny poświęca nie tylko na ciężką pracę, ale i przyjemniejsze zajęcia tj. planowanie podróży nierzadko szalonych i na pierwszy rzut oka nierealnych. Jest to osoba niezwykle skromna,  oddana   wielkiej  pasji, jaką jest przyroda, ochrona natury, ale nie zapominająca też o swoich przyjemnościach, a więc o podróżach i fotografii (tekst A.K., opr. M.D.)

Agnieszka Kowalczyk-1.jpg