06 lutego 2017
30 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3 odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact (LGU)
Spotkanie w ramach projeku „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”.

logotypy wersja 2.jpg

30 stycznia 2017 roku w  Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3 odbyło się kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Urbact (LGU) działającej w ramach projektu „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych”.

W trakcie spotkania prowadzono pogłębione prace na wizją rozwoju Załęża w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz przestrzennym.

Kolejne spotkanie LGU odbędzie się w marcu w Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza przy ul. Gliwickiej 228.

 

Celem projektu Resilient Europe jest zaproponowanie mechanizmów i instrumentów umożliwiających przezwyciężenie sytuacji kryzysowej obszaru w wymiarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i środowiskowym. Efektem projektu będzie opracowanie Zintegrowanego Planu Działania dla obszaru Załęża przy współpracy z powołaną Lokalną Grupą Urbact w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz instytucji z obszaru Załęża. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na  II kwartał 2018 r.

DSCN1547.JPG

DSCN1570.JPG

DSCN1598.JPG