30 stycznia 2017
Przedłużenie terminu naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Katowice
Prezydent Miasta Katowice przedłuża termin naboru ...

​Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa zaprasza wszystkich Seniorów dysponujących czasem, aktywnych, z pomysłami i chęcią do złożenia swojej kandydatury na członka Rady Seniorów Miasta Katowice.

Pamiętaj! Na zgłoszenie kandydatury czekamy do 13.02.2017r.

Kandydatury do Rady Seniorów mogą być zgłaszane do 13.02.2017r. za pośrednictwem organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w wieku senioralnym, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice służy pomocą w nawiązaniu kontaktów z podmiotami, za pośrednictwem których mogą być składane kandydatury.

Wydział Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, Katowice, tel.32 25 93 780.

Czekamy na seniorów aktywnych, którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami.

Szczegóły w załączniku.

Załącznik:

1. Ogłoszenie o naborze do Rady Seniorów Miasta Katowice

Ogłoszenie o naborze na członków.doc

2. Karta zgłoszenia kandydata na członka do Rady Seniorów Miasta Katowice

Karta zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów.doc

3. Uchwała nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

Obowiązująca uchwała.pdf