17 stycznia 2017
Liga Młodych Logistyków i Uniwersytecka Liga Logistyków
Wydarzenia organizowane przez Naukowe Koło Logistyki DIALOG

lml-vi.jpg

„Liga Młodych Logistyków” jest autorskim projektem Naukowego Koła Logistyki DIALOG, działającego przy Katedrze Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  Jest to Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach technik logistyk lub technik spedytor, a jego główny cel stanowi pogłębianie wartości merytorycznych uczestników jak i studentów, a także promocja naszej uczelni.

            Pierwszy Etap odbył się 8 grudnia 2016 r. w formie korespondencyjnych eliminacji i wzięło w nim udział ponad pół tysiąca uczniów z 93 szkół z całej Polski. Aby powalczyć o zwycięstwo w finale, uczestnicy musieli zmierzyć się z testem wyboru oraz kilkoma zadaniami obliczeniowymi. Natomiast finał, do którego dostało się 12 najlepszych, trzyosobowych zespołów, odbędzie się 16 marca 2017r. w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  Podczas każdego z etapów sprawdzana jest wiedza z zakresu materiału przerabianego w technikach, a także rozmaitych ciekawostek ze świata logistyki.

            Konkurs urozmaica w sposób edukacyjny codzienny tok dnia oraz nauki szkolnej, pozwala uczniom na realizowanie swojej pasji oraz zachęca do pogłębiania wiedzy z zakresu logistyki.  Dotychczasowe edycje odbyły się  na bardzo wysokim poziomie, a uczestnicy wykazywali ogromną wiedzę oraz chęć do dalszego jej pogłębiania. Konkurs organizowany jest na fali rosnącej popularności kierunku logistyka oraz zainteresowań młodych ludzi.


ull-ii.png

II edycja Ogólnopolskiej Konferencji

„Uniwersytecka Liga Logistyków”

 

            W dniach 4-6 maja 2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Uniwersytecka Liga Logistyków”. Wydarzenie organizowane jest przez Naukowe Koło Logistyki DIALOG, funkcjonujące przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania.Konferencja kierowana jest do studentów logistyki i transportu, działających w kołach naukowych na wszystkich polskich uczelniach. Jej głównym celem, podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji,jest umożliwienie międzyuczelnianej rywalizacji zespołów studenckich w zakresie innowacyjnych rozwiązań logistycznych.

            Tematem przewodnimobecnej edycji Konferencji jest„Doskonalenie logistyki w branży automotive”, a w jej trakcie przeprowadzony zostanie finał konkursu studenckiego poświęconego temu zagadnieniu. Zadaniem uczestników konkursu będzieopracowanie długofalowej koncepcji mającej na celu udoskonalenie zarządzania logistycznego w tej branży.Zespoły, które zakwalifikują się do finału, będą walczyć o Złote Dyplomy Rektora. Finałowe projekty zostaną ocenione przez Jury składające się nie tylko z kadry dydaktycznej uczelni, ale także z przedstawicieli świata biznesu.

Podczas Uniwersyteckiej Ligi Logistyków studenci będą również brali udział w zajęciach szkoleniowych i warsztatowych oraz w wyjeździe studyjnym do przedsiębiorstwa branży automotive.

Zespoły chcące przystąpić do konkursu oraz studentów zamierzających uczestniczyć w Konferencji w roli słuchaczy prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 6marca 2017 roku. Więcej szczegółów dotyczących konkursu i Konferencji na stronie:

http://nkl.ue.katowice.pl/?page_id=868
oraz fanpage’u:  https://www.facebook.com/NKLDialog